HNA/HNB – Endringer i konsernledelsen i Hafslund ASA

Hafslund annonserer i dag tre endringer i konsernledelsen:

Hafslund Venture opphører som et eget forretningsområde i Hafslund ASA. Tore Schiøtz trer ut av Hafslunds konsernledelse, men fortsetter som leder av Hafslund Venture og vil rapportere til konsernsjef Christian Berg. Hafslund satser framover på utvikling av fornybar energi innenfor vannkraft, bioenergi og fjernvarme, samt at selskapet jobber med videreutvikling av infrastruktur for energi og nordisk vekst innen strømsalg. Organisasjonsendringen er et ledd i å rendyrke denne strategien.

Konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnsansvar, Karen Onsager, har valgt å si opp sin stilling i Hafslund ASA. Onsager tiltrer stillingen som Manager for Global Deliveries Communication i Statoil ASA og har senest sluttdato i Hafslund 30. april 2012. Prosessen med å finne Onsagers etterfølger vil påbegynnes snarlig.

Konserndirektør for Hafslunds tidligere stabsområder, Tove Pettersen, er for tiden i fødselspermisjon, men vil etter permisjonstidens slutt 15. januar gå over til stillingen som administrasjonsdirektør i Jernbaneverket. Hafslunds visekonsernsjef og CFO, Finn Bjørn Ruyter, har overtatt ansvar for stabsområdene.

Hafslunds konsernledelse består nå av: 

Christian Berg, konsernsjef 
Finn Bjørn Ruyter, konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) og visekonsernsjef 
Kari Thørud, konserndirektør Marked 
Jan Presttun, konserndirektør Varme  
Jens Auset, konserndirektør Nett

Anders Østby, konserndirektør Produksjon 
Karen Onsager, konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar

Hafslund ASA

Oslo, 4. november 2011

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Christian Berg

Telefon: 22 43 50 00

e-post: christian.berg@hafslund.no

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar

Karen Onsager

Telefon: 92 08 70 07

e-post: karen.onsager@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner