HNA/HNB – Heidi Ulmo ny CFO i Hafslund

Heidi Ulmo blir ny konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) i Hafslund fra medio august 2012.

Ulmo (f. 1972) har siden juni 2010 vært Director i DNB Markets, Corporate Finance. Før det var hun CFO i Infratek ASA (2007-2010) og ansvarlig for investor relations og konsernstrategi i Hafslund (2005-2007). Ulmo har videre vært prosjektleder i Carnegie Investment Bankings corporate finance avdeling i Oslo (2000-2005) og har arbeidserfaring fra PwC i London (1998-2000) og McKinsey i Oslo (1996-97).

Ulmo har en MSc i International Accounting and Finance fra London School of Economics og er siviløkonom fra University of Strathclyde, Glasgow. Ulmo er i tillegg utdannet Chartered Financial Analyst (CFA).

Hafslund ASA

Oslo, 30. april 2012

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, tlf +47 911 38 199

Heidi Ulmo, tlf + 47 909 19 325

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.