Agasti Holding ASA har mottatt oppgjør for salg av all vesentlig virksomhet til Blackstone

Det vises til børsmelding 7. juli 2016 vedrørende avtale med Audrey Management Holding S.à.r.l, et selskap kontrollert av Blackstone L.P., vedrørende salg av all vesentlig virksomhet ("Transaksjonen") samt børsmelding om generalforsamlingens godkjennelse av Transaksjonen 22. august 2016. Transaksjonen er gjennomført og oppgjør er mottatt og det vises til børsmeldinger av 22. august og 24. august 2016 vedrørende utdeling ved kapitalnedsettelse og innkalling til generalforsamling 19. september 2016 med forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte basert på en revidert mellombalanse.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner