Agastikonsernets årsrapport for 2014

Agastikonsernet offentliggjør i dag den 31. mars elektronisk versjon av årsrapporten for 2014 på http://aarsrapport2014.agasti.no/. Rapporten legges også ut på Agastis nettsted www.agasti.no.

Innkalling og saksdokumenter til ordinær generalforsamlingen den 10. juni 2015 publiseres på www.newsweb.no og sendes selskapets aksjonærer med minimum 21 dagers varsel.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner

Dokumenter og linker