Endringer i styret i Agasti Holding ASA

Report this content

Styremedlem Erling Meinich-Bache har meddelt styret at han av arbeidsmessige og personlige årsaker dessverre må trekke seg fra styret i Agasti Holding ASA (Agasti).

Styret i Agasti består etter endringen av følgende tre personer:

Kathryn Moore Baker (styreleder), Live Haukvik-Aker og Øystein Tenold.

I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet ha et styre besående av mellom tre og syv styremedlemmer.

Oslo, 9. juni 2016

Kathryn Moore Baker
Styrets leder

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.