Endringer i styret i Agasti Holding ASA

Styreleder Arne Reinemo og styremedlem Paal E. Johnsen orienterte søndag 15. desember 2013 Agasti Holding om at de fratrer fra selskapets styre. De fratredende medlemmene tar konsekvensen av uenighet med styrets flertall på flere sentrale problemstillinger for selskapet.

-Agasti er et spennende selskap som vi ønsket å bidra til å videreutvikle, så det var en vanskelig beslutning å ta. Men vi ser ingen annen utvei, sier Arne Reinemo.

-Vi ønsker det gjenværende styret lykke til videre i deres arbeid, sier Paal E. Johnsen.

Styret i Agasti Holding består etter ovennevnte endring av Erling Meinich-Bache, Sissel Knutsen Hegdal, Merete Haugli og Beatriz Malo de Molina.

-Styret tar beslutningen til etterretning, men fortsetter å utvikle selskapet i tråd med identifisert potensiale og etablerte ambisjoner.

Styret vil nå sammen med valgkomiteen vurdere behovet for å avholde et suppleringsvalg før ordinær generalforsamling.

Kontaktperson:

Erling Meinich-Bache, styrets nestleder telefon 957 44 244

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner