Ex Dato

Nøkkelinformasjon ved foreslått NOK 20 – NOK 60 millioner fortrinnsrettsemisjon i Hiddn Solutions ASA, betinget av godkjennelse av generalforsamlingen i Hiddn Solutions ASA.

Dato for når vilkårene for emisjonen ble annonsert: 23. desember 2016

Siste dag inklusive: 18. januar 2017

Ex-dato: 19. januar 2017

Record Date: 20. januar 2017

Vedtaksdato: 13. januar 2017

Maksimum antall nye aksjer: 60 000 000 (dog inntil 71 700 000 for det tilfelle emisjonen blir fulltegnet og styret i tillegg beslutter å benytte sin fullmakt)

Tegningskurs: Fastsettes av styret og vil bli offentliggjort før tegningsperiodens oppstart

Skal rettene noteres ja/nei: Ja

Øvrig informasjon: NOK 20 millioner av fortrinnsrettsemisjonen er garantert. Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA offentliggjort ved børsmelding 23. desember 2016 for ytterligere opplysninger om den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen i Hiddn Solutions ASA.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner