Inngått forlik

Acta Kapitalforvaltning AS og Acta Asset Management AS, datterselskaper av Agasti Holding ASA, har inngått forliksavtaler med 24 saksøkere som har reist søksmål mot selskapene for totalt 53 millioner kroner.

Partene er enige om å holde detaljer i forliksavtalene konfidensielle.

Forliket innebærer at Agasti-konsernets resultat for tredje kvartal 2014 vil bli belastet med 12 millioner kroner.

Kontaktperson:
Tor Arne Olsen, kommunikasjonsdirektør - telefon 900 90 470

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.