Kapitalnedsettelse registrert i Foretaksregisteret

Oslo, 17. oktober 2016

Det vises til børsmeldinger av 14. oktober og 17. oktober 2016 vedrørende gjennomføring av kapitalnedsettelse i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet").

Kapitalnedsettelsen i Selskapet besluttet av den ekstraordinære generalforsamlingen 22. august 2016 er nå registrert gjennomført i Foretaksregisteret.

Selskapets registrerte aksjekapital er etter gjennomføringen NOK 1 000 979.20 fordelt på 294 405 648 aksjer med pålydende verdi på NOK 0,0034.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.