Meldepliktig handel

Industriforedling AS, et selskap kontrollert av Christian Dovland, CFO i Obligo Holding AS og primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 20. oktober 2016 solgt 1 562 500 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs NOK 0,2062 per aksje. Etter kjøpet eier og kontrollerer Dovland ingen aksjer i Agasti Holding ASA.

Disse opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 4-2.