Meldepliktig handel

Svein Erik Lilleland, Head of Corporate Finance i Obligo Investment Management AS og primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 21. oktober 2016 solgt 509 178 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs NOK 0,13 per aksje. Etter salget eier og kontrollerer Lilleland ingen aksjer i Agasti Holding ASA.

Disse opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 4-2.