Meldepliktig handel

IKM Industri-Invest AS, nærstående til Erling Meinich-Bache som er styremedlem og primærinnsider i Acta Holding ASA, har den 24. mai 2012 kjøpt totalt 107 890 aksjer i Acta Holding ASA til gjennomsnittlig kurs lik 1,1477. Etter transaksjonen kontrollerer IKM Industri-Invest AS til sammen 8 020 000 aksjer, tilsvarende 3,11 prosent av totalt utestående aksjer og stemmer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner