Meldepliktig handel

Coldevin AS, et selskap eid av Jørgen Pleym Ulvness, administrerende direktør i Agasti Capital Markets AS, har den 27. august 2012 kjøpt 245 000 aksjer i Acta Holding ASA til kurs 1,401 kroner per aksje. Pleym Ulvness eier og kontrollerer etter dette 745 000 aksjer i Acta Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5 -12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner