Meldepliktig handel

Perestroika AS, primærinnsider i Agasti Holding ASA, har den 8. oktober 2014 kjøpt totalt 10.000.000 aksjer i Agasti Holding ASA til gjennomsnittlig kurs lik 1,35.

Etter transaksjonen kontrollerer Perestroika AS til sammen 56.047.228 aksjer, tilsvarende ca. 19,08 prosent av totalt utestående aksjer og stemmer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §4-2 og §5-12.