Meldepliktige handler

Coldevin AS, et selskap eid av Jørgen Pleym Ulvness, viseadministrerende direktør i Agasti Holding ASA, har den 7. november 2012 kjøpt 650 000 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs 1,5152 kroner per aksje. Pleym Ulvness eier og kontrollerer etter dette  1 395 000 aksjer i Agasti Holding ASA.

Christian Tunge, finansdirektør i Agasti Holding ASA, har den 7. november 2012 kjøpt 100 000 aksjer i Agasti Holding ASA til kurs 1,55 kroner per aksje. Tunge eier og kontrollerer etter dette 600 000 aksjer i Agasti Holding ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner