Ny aksjekapital

Report this content

Det vises til børsmeldinger av 26. juni og 31. juli 2013 vedrørende fortrinnsrettsemisjon med brutto proveny på NOK 42 millioner i Agasti Holding ASA.

Kapitalforhøyelsen ble registrert gjennomført i Foretaksregisteret den 7. august 2013. Selskapets aksjekapital er etter dette NOK 52.585.534,98, fordelt på 292.141.861 aksjer hver pålydende NOK 0,18.

Ny firmaattest og nye vedtekter etter endringen er oversendt Oslo Børs, og disse følger også vedlagt denne meldingen.

For spørsmål kontakt:
Christian Tunge, finansdirektør - tlf. 450 65 850

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.