Ny sammensetning av styret i Acta Holding ASA

I forbindelse med at Alfred Ydstebø fra og med i dag har tiltrådt som administrerende direktør i Acta Holding ASA, og han dermed har gått ut av styret i selskapet, har styret konstituert seg på nytt.

Styret i Acta Holding ASA består nå av:

1. Merete Haugli, styrets leder

2. Stein Aukner, nestleder

3. Ole Peter Lorentzen

4. Pia Gideon

5. Sissel Knutsen Hegdal

6. Erling Meinich-Bache

Kontaktperson:

Merete Haugli, styreleder Acta Holding ASA – telefon 996 07 000

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Agasti Holding ASA er et børsnotert selskap uten operativ virksomhet og ansatte. Selskapet er under avvikling..

Abonner