• news.cision.com/
  • Huhtamaki/
  • Livssyklusstudier viser at engangsbeger i kartong har det laveste karbonavtrykket, og resirkulering reduserer det ytterligere

Livssyklusstudier viser at engangsbeger i kartong har det laveste karbonavtrykket, og resirkulering reduserer det ytterligere

Report this content

Huhtamaki har gjennomført en livssyklusstudie som undersøkte det fullstendige karbonavtrykket av ulike type beger som brukes til kaffe. Ifølge studien har engangsbeger i kartong i de fleste tilfeller det laveste karbonavtrykket, og med resirkulering reduseres det ytterligere med 54 %.

Livssyklusanalysen (LCA) på engangsbeger i kartong ble utført i 2018–2019 av VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. Den er initiert og bestilt av Huhtamaki og den finske kartongprodusenten Stora Enso.

«I mange daglige situasjoner hvor vi bruker kaffebeger viser det seg at engangsbeger i kartong har det laveste karbonavtrykket, samtidig er også engangsbeger i kartong sikkert å bruke i forhold til mattrygghet og hygiene – de er ikke brukt av andre. Samlet sett er karbonavtrykket til et engangsbeger i kartong lite sammenlignet med selve næringsmiddelet. Hvis vi for eksempel tar en take-away-latte, står et engangsbeger i kartong for bare 4 % av klimapåvirkningen. De resterende 96 % utgjøre produksjonen av kaffe og melk samt energien som brukes til å lage drikken", sier Richard Ali, Sustainability Director for Huhtamaki Foodservice Europe-Asia-Oceania.

Studien fokuserte på to hovedscenarioer: engangsbeger i kartong brukt i en kafé og engangsbeger i kartong brukt til take-away-kaffe. I kaféscenarioet ble engangsbeger i kartong sammenlignet med porselenskopper, og i take-away-scenarioet ble de sammenlignet med kopper laget av gjenvinnbar plast og stål.

Oppvasken av porselenskopper forårsaker den største negative klimaeffekten av

Effektiviteten av oppvasken er den viktigste faktoren for klimaeffekten av porselenskopper, idet denne står for mer enn 90 % av den totale klimapåvirkningen. Når man kombinerer effektene av råvarer, produksjon og effektiv vask av koppen, må en porselenskopp brukes minst 350 ganger før den har et mindre karbonavtrykk enn et engangsbeger i kartong.

Hvis et engangsbeger i kartong resirkuleres etter bruk, eller hvis 80 % av materialet gjenvinnes, er engangsbeger i kartong alltid det beste alternativet i et klimaendringsperspektiv.

I tillegg er effektiviteten eller ineffektiviteten av oppvasken, ikke bare et spørsmål om klimapåvirkning, men også om generell mattrygghet og hygiene. Engangsbeger i kartong er alltid hygieniske og trygt å bruke.

Flerbrukskopper i plast til take-away

I take-away-scenarioet ble engangsbeger i kartong undersøkt med et lokk av plast som hindrer søl og varmetap. Studien viser at en flerbrukskopp i plast må brukes minst 20 ganger for å ha mindre klimapåvirkning enn et tradisjonelt engangsbeger i kartong med fossilbasert PE barriere.

Hvis  engangsbeger i kartong med en barriere av plantebasert polyetylen (PE) resirkuleres etter bruk, øker breakeven-punktet for antall gangers bruk, medregnet effekten av oppvasken, til 32–36 ganger.

Gjenvinning og nye materialtyper reduserer karbonavtrykket

Hva som skjer ved livssyklusens slutt til et engangsbeger i kartong, har stor innvirkning på CO2-utslippene. Når PE-belagte engangsbeger i kartong gjenvinnes 100 %, kan karbonavtrykket (fra selve begeret) reduseres med 54 %. Ved resirkulering av et engangsbeger i kartong av 100% plantemateriale reduseres dette med hele 64%. Fibrene fra engangsbeger er av høy kvalitet kan gjenvinnes opptil sju ganger. Huhtamaki utvikler kontinuerlig nye løsninger for å redusere klimapåvirkningen og lanserte nylig et 100 % fornybar FutureSmart-kartongbeger belagt med plantebasert polyetylen.

"Hos Huhtamaki er vi svært opptatt av at produktene våre skal være bærekraftige.  Vi har lansert den nye FutureSmart-begeret, som helt og fullt er laget av plantebaserte materialer. Kartongen er basert på PEFC-sertifisert, bærekraftig forvaltet skog, og innsiden av begeret er belagt med plantebasert polyetylen (PE). Engangsbeger i kartong er 100 % resirkulerbare. Ifølge studien er denne typen engangsbeger i kartong med belegg av plantebasert PE det beste alternativet med hensyn til effekten på klimaendringene", forteller Ali.


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned livssyklusstudien Taking a closer look at paper cups for coffee.

För mer informasjon

Richard Ali
Sustainability Director, Huhtamaki Foodservice Europe-Asia-Oceania
+44 (0) 7387 261412
richard.ali@huhtamaki.com