Ja til Segway på norske fortau, scooterkjøring overalt og økte fartsgrenser

Report this content

I følge en ny undersøkelse fra If Skadeforsikring, har statsminister Erna Solberg folket på Vestlandet på sin side i oppmykningen av regelverket innen samferdselen. 

Undersøkelsen blant 1000 nordmenn viser at 61 prosent av vestlendingene vil øke fartsgrensene fra 100 til 110 kilometer i timen på norske motorveier, mens 53 prosent vil øke fartsgrensen fra 100 til 130 kilometer i timen på motorveier som bygges fremover.

– Det finnes flere argumenter for å heve fartsgrensene på de beste veiene våre, og If er i utgangspunktet ikke negativ til det. Men førerne må være klar over at konsekvensene av en ulykke i så høye hastigheter vil være fatale uansett hvor bra veiene er. Det er også viktig at fartsgrensen kan endres ved vanskelige kjøreforhold. Sjåførene må også avpasse farten etter trafikkbildet. Særlig må folk være oppmerksom på at når det blir stor forskjell på farten mellom vogntog og personbiler, så øker faren for farlige situasjoner på motorvegene, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring.

…og vi vil kjøre Segway

Det er ikke bare farten på motorveiene vestlendingene ønsker å gjøre noe med. 64 prosent av de spurte på Vestlandet sier også ja til å tillate bruk av Segway i Norge. Bare 26 prosent er negativ.

–  Det er godt mulig at vi om noen år smiler over at vi i det hele tatt hadde en debatt om hvorvidt man skulle tillate Segway eller ikke, slik som man kanskje i dag smiler av forbudet mot rullebrett på 80-tallet. Når det er sagt, mener vi at det må komme noen viktige avklaringer rundt Segwayen.

Myndighetene må definere hvilken rolle dette kjøretøyet skal ha i trafikken og det må følge med et sett av klart definerte trafikkregler for Segway-kjøring, fastslår Berge, som også er spent på hvordan Segwayen vil tåle den norske vinteren.

–  Et moment som taler mot Segway uavhengig av trafikksikkerhet, er at folk strengt tatt burde gå fremfor å rulle, sett fra et folkehelse-perspektiv, påpeker Berge.

Scooterkjøring i utmark

Behovet for mer fysisk aktivitet ser også ut til å være truet av bedagelige vinteraktiviteter i utmarka. Undersøkelsen viser nemlig at trangen etter å kjøre snøscooter i utmark er stor. 62 prosent av befolkningen på Vestandet er for scooterkjøring i utmark hvis kommunen selv tillater det. 28 prosent er imot.

– De siste tre årene har vi sett en klar økning i antall scooterulykker, og med stadig flere personskader. Gjennom et frislipp vil dette tallet stige ytterligere. Som forsikringsselskap er vi veldig opptatt av at det settes et skille i regelverket mellom nyttekjøring og herjing, sier Berge.

Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på web blant et representativt utvalg på 1000 nordmenn mellom 23. og 29. oktober. Vestlandet er her fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

For mer informasjon og intervjuer:

Informasjonsdirektør Jon Berge, tlf: 905 98 680, e-post: jon.berge@if.no.

Tags:

Multimedia

Multimedia