Den ultimate forretningsappen kåret i IFS-studie

En global undersøkelse utført av IDC på oppdrag av IFS viser hvilke tre mobile forretningsapper som ligger øverst på selskapenes ønskeliste. Studien, basert på svar fra 450 toppledere over hele verden, er tydelig når det gjelder hvilken mobil funksjonalitet som er aller mest etterspurt. Svaret er Customer Relationship Management (CRM).

Topp-tre-listen er:

  1. CRM – 31 prosent av selskapene utpeker CRM(f. eks. salgsstøtte, kontrakt, aktiviteter og salgsmuligheter) som den mobile forretningsappen som ville påvirke deres virksomhet mest.
  2. Beslutningsstøtte (BI) – 13 prosent av de spurte foretrakk funksjonalitet til støtte for beslutninger, slik som nøkkeltall og rapportering.
  3. Attestering og godkjenning – 10 prosent valgte funksjonalitet for attestering av innkjøpsordre og leverandørfakturaer som den mest verdifulle forretningsappen.

– Det er en påtagelig enstemmighet blant selskapene i undersøkelsen. Dette viser at kunder vet presis hva de vil ha når det gjelder mobil funksjonalitet. Vi bruker tilbakemeldinger fra kunder og markedsundersøkelser som grunnlag for videre utvikling. Dette har resultert i en rekke apper, slik som IFS Sales Companion, IFS Quick Reports og IFS Notify Me, sier Martin Gunnarsson, ansvarlig for IFS sitt Research & Strategy team.

Undersøkelsen viser også at fremtidig fokus for selskapene kommer til å ligge på mobile løsninger for CRM og salgsstøtte som en integrert del av CRM systemet.

– En av de viktigste suksessfaktorene for mobilitetsløsninger er å sikre produktiviteten hos de ansatte, også når de er på reisefot. Mobile løsninger må også gi de ansatte tilgang til korrekte data, uansett hvor de befinner seg. Mobilitet og mobile løsninger er sentrale deler av veksten innen IKT-bransjen frem til år 2020, sier Jason Andersson, programdirektør hos IDC.

Les mer om IFS og mobilitet her: http://mobility.ifsworld.com/

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført i ni land (Sverige, Danmark, Norge, Polen, Tyskland, Storbritannia, Australia, USA og Frankrike) i form av 455 telefon- og nettintervjuer. Undersøkelsen adresserte CIO’er eller IT-sjefer med funksjonelt, økonomisk og strategisk beslutningsansvar for mobile løsninger. Respondentene besvarte sprøsmål om hva deres nåværende mobile løsninger tilbyr de ansatte samt hvilke spesifikke områder som driver mobilitetsinvesteringer. Mer enn halvparten (52%) av selskapene i undersøkelsen tilhører en av fem bransjevertikaler: industriell produksjon, prosessindustri, handel, bygg og anlegg, samt service og installasjon.

Om IDC
International Data Corporation (IDC) er en verdensledende leverandør av markedsinformasjon, rådgivningstjenester og arrangementer innen informasjonsteknologi, telekommunikasjon og forbrukerteknologi. IDC hjelper IT-ansatte, ledere og investorer med å ta faktabaserte beslutninger om investeringer i teknologi og forretningsstrategi. IDC har over 1000 analytikere som tilbyr global, regional og lokal eksperties angående teknologi- og bransjemuigheter og trender i over 110 lander over hela verden. I mer enn 47 år har IDC levert strategiske analyser for å hjelpe sine kunder med å nå sine forretningsmål. IDC er et datterselskap av IDG, en global leder innen teknologimedia, forskning og arrangementer.

Mer informasjon finnes på www.IDC.com.

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.
Følg IFS på Twitter: @ifsworld
Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden.
Corporate identity number: 556122-0996

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

En av de viktigste suksessfaktorene for mobilitetsløsninger er å sikre produktiviteten hos de ansatte, også når de er på reisefot. Mobile løsninger må også gi de ansatte tilgang til korrekte data, uansett hvor de befinner seg.
Jason Andersson, programdirektør hos IDC