Den ultimata affärsappen utsedd i IFS-studie

En global undersökning utförd av IDC på uppdrag av IFS avslöjar vilka tre mobila affärsappar som ligger högst upp på företagens önskelista. Studien, som är baserad på svar från 450 toppchefer över hela världen, ger tydligt svar på frågan om vilken mobil funktionalitet som är mest efterfrågad: kundvård (CRM).

Topp-tre-listan bland företag är:

  1. Kundvård – 31 procent av företagen utsåg kundvård (t.ex. säljstöd, kontrakt, aktiviteter och säljmöjligheter) som den mobila affärsapp som skulle ha störst inverkan på deras verksamhet.
  2. Beslutsstöd (BI) – 13 procent av de tillfrågade föredrog beslutsstödsfunktionalitet som nyckeltal och rapportering.
  3. Attestering och auktorisering – 10 procent valde funktionalitet för attestering av inköpsorder och leverantörsfakturor som den mest värdefulla affärsappen.

– Det är en anmärkningsvärd samstämmighet bland företagen i undersökningen. Detta visar att kunder vet precis vad de vill ha när det gäller mobil funktionalitet. Inom IFS använder vi kundrespons och marknadsundersökningar som underlag för utvecklingen. Detta har resulterat i en rad appar som IFS Sales Companion, IFS Quick Reports och IFS Notify Me, säger Martin Gunnarsson, ansvarig för IFS Research & Strategy team.

Undersökningen visar även att framtida fokus för företag kommer att ligga på mobila lösningar för kundvård/säljstöd som en integrerad del av CRM-systemet.

– En av de viktigaste framgångsfaktorerna för mobilitetslösningar är att säkra produktiviteten hos de anställda, även när de är sig på resande fot. Mobila lösningar måste även ge anställda tillgång till korrekta data, oavsett var de befinner sig. Mobilitet och mobila lösningar är centrala delar av tillväxten inom IKT-branschen fram till år 2020, säger Jason Andersson, programdirektör på IDC.

Läs mer om IFS och mobilitet här: http://mobility.ifsworld.com/

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om undersökningen
Undersökningen utfördes i nio länder (Sverige, Danmark, Norge, Polen, Tyskland, Storbritannien, Australien, USA och Frankrike) där 455 telefonintervjuer och nätundersökningar genomfördes inom en rad branscher. Undersökningen fokuserade på CIO:er eller IT-chefer med funktionellt, ekonomiskt och strategiskt beslutsansvar för mobila lösningar. Respondenterna besvarade frågor om vad deras nuvarande mobila lösningar erbjuder de anställda samt vilka specifika områden som driver mobilitetsinvesteringar. Mer än hälften (52%) av företagen i undersökningen tillhör en av fem branschvertikaler: industriell tillverkning, processindustri, handel, bygg och anläggning samt service och installation.

Om IDC
International Data Corporation (IDC) är en världsledande leverantör av marknadsinformation, rådgivningstjänster och evenemang inom informationsteknologi, telekommunikation och konsumentteknologi. IDC hjälper IT-personal, chefer och investerare att ta faktabaserade beslut om teknologiinvesteringar och affärsstrategi. IDC har över 1000 analytiker som erbjuder global, regional och lokal expertis angående teknologi- och branschmöjligheter och trender i över 110 länder över hela världen. Under mer än 47 år har IDC levererat strategiska analyser för att hjälpa våra kunder uppnå sina affärsmål. IDC är ett dotterbolag till IDG, en global ledare inom teknologimedia, forskning och evenemang.

Mer information finns på www.IDC.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com
Följ IFS på Twitter: @ifsworld
Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden.
Corporate identity number: 556122-0996

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Media

Media

Citat

En av de viktigaste framgångsfaktorerna för mobilitetslösningar är att säkra produktiviteten hos de anställda, även när de är sig på resande fot. Mobila lösningar måste även ge anställda tillgång till korrekta data, oavsett var de befinner sig.
Jason Andersson, programdirektör på IDC