Hva gjør IT-prosjekter vellykkede?

Selskaper som skal velge leverandør av forretningssystemer bør lete etter leverandører som er innovative, proaktive og lydhøre for at implementeringen skal bli vellykket. Dessuten er leverandørens evne til å lytte og jobbe tett sammen med kunden samt lokal tilstedeværelse, avgjørende faktorer for en vellykket og langsiktig investering. Det viser en ny undersøkelse utført av TNS Sifo på oppdrag fra IFS.

Resultatet er basert på svar fra 216 beslutningstagere i USA, Storbritannia, Tyskland, Sverige og Benelux-landene. Studien fokuserer på sjefers innstilling til avkastning(ROI), innkjøpsstrategi samt relasjonen til leverandøren ved innkjøp av forretningsløsninger.

Undersøkelsen viser at 68 prosent av respondentene mener at deres siste prosjekt for forretningssystemer har vært vellykket. 18 prosent av disse beskriver prosjektet som veldig vellykket. Prosjektene blir vellykkede når kunden velger en leverandør som er innovativ og proaktiv når det gjelder å dekke kundens behov. Andre nøkkelfaktorer for om prosjektene er vellykkede er kundens involvering i produktutvikling og testing, tilgang til døgnet-rundt-support samt leverandørens lokale tilstedeværelse.

Studien viser dessuten at andelen veldig vellykkede prosjekter fordobles til 36 prosent når man kombinerer de fire viktigste faktorene som nevnes over.

– Undersøkelsen bekrefter vår overbevisning om at vellykkede prosjekter for forretningssystemer er avhengig av leverandørens villighet til å yte det lille ekstra til kundene. I IFS har vi skapt en kultur som er preget av tilgjengelighet og engasjement for å levere ekstra verdi og rask avkastning til våre kunder. Ved å kombinere vår bransjeerfaring med innovative løsninger er IFS godt skodd til å levere vellykkede prosjekter for forretningssystemer, sier Alastair Sorbie, CEO, IFS.

Den nest viktigste faktoren for vellykkede prosjekter er kundens delaktighet i produktutvikling og testing. Ved eksempelvis å invitere inn virksomheter til deltagelse i pilotprogrammer, kommer kunden nærmere leverandøren, noe som gir bedre kommunikasjon og mulighet for å styre utviklingen og tilpasse den til faktiske behov.

– Min erfaring med å jobbe med IFS er veldig positiv. Vi har etablert et partnerskap basert på to veis kommunikasjon, noe som gjør vårt daglige arbeid mye mer produktivt og samarbeidende, sier James Greaves, systemansvarlig i Portsmouth Aviation, som er en av IFS sine pilotkunder.

– Resultatene viser tydelig at vellykkede prosjekter for forretningssystemer ikke styres av tilfeldigheter, men heller kommer som et resultat av flere faktorer som alle virksomheter kan benytte for å måle sine potensielle leverandører. Blant disse faktorene er langsiktige relasjoner og lydhør kommunikasjon med kunden blant de viktigste, sier Alexander Sovré, direktör i TNS Sifo, spesialisert på IT og Telecom.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om TNS Sifo
TNS tilbyr rådgivningstjenester knyttet til spesifikke vekststrategier som markedslanseringer, innovasjon, varemerkelojalitetog interessentutvilking, basert på mangeårig ekspertise og markedsledende løsninger. Med tilstedeværelse i over 80 land holder TNS flere dialoger med verdens forbrukere enn noe annet selskap og forstår individuell atferd og holdninger på tvers av alle kulturelle, økonomiske og politiske regioner i verden. förstår individuella beteenden och attityder tvärs över alla kulturella, ekonomiska och politiska regioner i världen.

TNS er en del av Kantar, en av verdens største kunnskaps-, informasjons- og konsulentgrupper.

Mer information finnes på www.tns global.com.

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) er et børsmnotert AB registrert i Sverige.
Organisasjionsnummer: 556122-0996. Hovedkontor: Box 1545, SE-581 15 Linköping.

Tags:

Om oss

IFS utvikler og leverer programvare til kunder over hele verden som produserer og distribuerer varer, vedlikeholder anleggsmidler og driver service-orienterte bedrifter. Vår bransjekompetanse og våre løsninger sammen med vårt kundefokus har gjort oss til en anerkjent leder og en av de mest anbefalte tilbyderne innen vår sektor. Våre 4000 ansatte støtter mer enn 10000 kunder over hele verden gjennom lokale kontorer og et voksende partnernettverk. Mer informasjon er tilgjengelig på ifs.com. Følg IFS på Twitter: @ifs

Abonner

Dokumenter og linker