Investeringer i mobile forretningssystemer øker raskt i følge global IDC-undersøkelse

En global undersøkelse utført av IDC på oppdrag for IFS™ viser at en majoritet av selskapene planlegger å øke sine investeringer i mobile forretningsløsninger. Til tross for den økende investeringstakten innenfor mobilitet, står nesten halvparten av selskapene uten en strategi for mobile løsninger.

Undersøkelsen er basert på svar fra IT-beslutningstagere i ni land og fokuserer på hvordan virksomheter tilnærmer seg mobile løsninger for forretningssystemer hva gjelder strategi og investeringer.

– Mangelen på strategier for mobile løsninger er overraskende stor, spesielt sett i lys av størrelsen på selskapene, der alle har en årlig omsetning på 100 millioner dollar eller mer, sier Martin Gunnarsson, ansvarlig for IFS Research & Strategy team.

Studien viser videre at en tiendedel av selskapenes IT-budsjett er øremerket for mobile forretningsløsninger, noe som peker på mobilitetens økende betydning på arbeidsplassen. 59 prosent av selskapene i undersøkelsen oppgir at denne andelen vil øke mer enn resten av IT-budsjettet. Paradoksalt nok har hele 46 prosent av selskapene fortsatt ingen plan for mobile løsninger. Bildet kompliseres ytterligere av at 14 prosent av selskapene uten en slik plan oppgir at de likevel har øremerket penger til investeringer i mobilitet.

Undersøkelsen viser også at de tre mest populære områdene de tre neste årene hva angår selskapenes investeringer i mobile løsninger. Disse er:

  1. Utrulling av smarttelefoner (35 prosent)
  2. Utrulling av nettbrett (30 prosent)
  3. Implementering av forretningsapper til smarttelefoner og nettbrett (15 prosent)

– Det er tydelig at fokus fremover vil rettes mot integrasjon av mobilitet for å skape verdi, spesielt innen kundebehandling, forretningsutvikling og økt effektivitet. Det er åpenbart at dagens virksomheter forbereder seg for en raskt voksende mobil arbeidsstyrke og for endringen dette innebærer. Fortsatt finnes det et stort behov for å øke forståelsen for hvordan man best garanterer sikkerheten i mobile enheter og nettbrett, sier Jason Andersson, programdirektør hos IDC.

– Mobilitet bør ikke utelukkende ses på som et IT-prosjekt, men også som en investering i strategisk forretningsutvikling og effektivisering. Mobilitet gjør det mulig for selskaper å øke sin konkurransekraft. Vår anbefaling er at selskapene evaluerer og formulerer sine forretningsbehov ut fra sine forretningsprosesser, systemintegrasjon, sikkerhet og mobile device management. På den måten kan selskapet formulere en mobilitetsstrategi som kan diskuteres med IT-leverandøren, sier Martin Gunnarsson.

KONTAKTINFORMASJON
Anne Vandbakk
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Glenn Arnesen
Telefon: 46 8 58 78 45 00 
CEO IFS Scandinavia
glenn.arnesen@ifsworld.com

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført i ni land (Sverige, Danmark, Norge, Polen, Tyskland, Storbritannia, Australia, USA og Frankrike) i form av 455 telefon- og nettintervjuer. Undersøkelsen adresserte CIO’er eller IT-sjefer med funksjonelt, økonomisk og strategisk beslutningsansvar for mobile løsninger. Respondentene besvarte sprøsmål om hva deres nåværende mobile løsninger tilbyr de ansatte samt hvilke spesifikke områder som driver mobilitetsinvesteringer. Mer enn halvparten (52%) av selskapene i undersøkelsen tilhører en av fem bransjevertikaler: industriell produksjon, prosessindustri, handel, bygg og anlegg, samt service og installasjon.

Om IDC
International Data Corporation (IDC) er en verdensledende leverandør av markedsinformasjon, rådgivningstjenester og arrangementer innen informasjonsteknologi, telekommunikasjon og forbrukerteknologi. IDC hjelper IT-ansatte, ledere og investorer med å ta faktabaserte beslutninger om investeringer i teknologi og forretningsstrategi. IDC har over 1000 analytikere som tilbyr global, regional og lokal eksperties angående teknologi- og bransjemuigheter og trender i over 110 lander over hela verden. I mer enn 47 år har IDC levert strategiske analyser for å hjelpe sine kunder med å nå sine forretningsmål. IDC er et datterselskap av IDG, en global leder innen teknologimedia, forskning og arrangementer.

Mer informasjon finnes på www.IDC.com.

Om IFS
IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder.

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden.
Corporate identity number: 556122-0996

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker

Sitater

Det er tydelig at fokus fremover vil rettes mot integrasjon av mobilitet for å skape verdi, spesielt innen kundebehandling, forretningsutvikling og økt effektivitet.
Jason Andersson, programdirektør hos IDC