Investeringar i mobila affärssystem ökar snabbt enligt global IDC-undersökning

En global undersökning utförd av IDC på uppdrag av IFS™ visar att en majoritet av företag planerar att öka sina investeringar i mobila affärslösningar. Studien visar även att trots den ökande investeringstakten inom mobilitet har nästan hälften av företagen ingen strategi för mobila lösningar.

Undersökningen är baserad på svar från IT-beslutsfattare i nio länder och fokuserar på hur företag anammar mobila lösningar vad gäller strategi och investeringar.

Studien visar att en tiondel av företagens IT-budget är öronmärkt för mobila affärslösningar, vilket bevisar mobilitetens ökande betydelse på arbetsplatsen. 59 procent av företagen i undersökningen uppger att denna andel kommer att öka mer än resten av IT-budgeten. Paradoxalt nog har hela 46 procent av företagen fortfarande ingen plan för mobila lösningar. Detta kompliceras ytterligare av att 14 procent av företagen utan mobilitetsplan uppger att de har öronmärkt pengar för investeringar i mobilitet.

Av undersökningen framgår också de tre mest populära områdena där företag kommer att investera inom de kommande tre åren. Dessa är utrullning av smarttelefoner (35 procent), utrullning av nätplattor (30 procent) samt implementering av affärsappar för smarttelefoner och nätplattor (15 procent).

– Bristen på strategier för mobila lösningar är överraskande stor, i synnerhet då alla företag i undersökningen har en årlig omsättning om 100 miljoner dollar eller mer. Mobilitet bör inte uteslutande ses som ett IT-projekt, men även som en investering i strategisk affärsutveckling och effektivisering. Mobilitet är ett sätt för företag att öka sin konkurrenskraft. Vi rekommenderar företag att utvärdera och formulera sina affärsbehov utifrån affärsprocesser, systemintegration, säkerhet och mobile device management. På så sätt kan företaget formulera en mobilitetsstrategi som kan diskuteras med IT-leverantören, säger Martin Gunnarsson, ansvarig för IFS Research & Strategy team.

– Det är tydligt att fokus framöver kommer att riktas mot integration av mobilitet för att skapa värde, särskilt inom kundvård, affärsutveckling och ökad effektivitet. Det är uppenbart att dagens företag förbereder sig för en snabbt växande mobil arbetsstyrka och förändringarna som detta innebär. Det finns emellertid ett stort behov av att öka förståelsen för hur man bäst garanterar säkerheten i mobila enheter och nätplattor, säger Jason Andersson, programdirektör på IDC.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om undersökningen
Undersökningen utfördes i nio länder (Sverige, Danmark, Norge, Polen, Tyskland, Storbritannien, Australien, USA och Frankrike) där 455 telefonintervjuer och nätundersökningar genomfördes inom en rad branscher. Undersökningen fokuserade på CIO:er eller IT-chefer med funktionellt, ekonomiskt och strategiskt beslutsansvar för mobila lösningar. Respondenterna besvarade frågor om vad deras nuvarande mobila lösningar erbjuder de anställda samt vilka specifika områden som driver mobilitetsinvesteringar. Mer än hälften (52%) av företagen i undersökningen tillhör en av fem branschvertikaler: industriell tillverkning, processindustri, handel, bygg och anläggning samt service och installation.

Om IDC
International Data Corporation (IDC) är en världsledande leverantör av marknadsinformation, rådgivningstjänster och evenemang inom informationsteknologi, telekommunikation och konsumentteknologi. IDC hjälper IT-personal, chefer och investerare att ta faktabaserade beslut om teknologiinvesteringar och affärsstrategi. IDC har över 1000 analytiker som erbjuder global, regional och lokal expertis angående teknologi- och branschmöjligheter och trender i över 110 länder över hela världen. Under mer än 47 år har IDC levererat strategiska analyser för att hjälpa våra kunder uppnå sina affärsmål. IDC är ett dotterbolag till IDG, en global ledare inom teknologimedia, forskning och evenemang.

Mer information finns på www.IDC.com.

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

Mer information finns på www.IFSWORLD.com

Följ IFS på Twitter: @ifsworld

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blogs: http://blogs.ifsworld.com/

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden – Phone: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01
Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden.
Corporate identity number: 556122-0996

Taggar:

Om oss

IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Vår branschkunskap, våra lösningar och vårt kundfokus har gjort oss till den mest rekommenderade leverantören inom vår bransch. Våra 4 000 anställda och vårt växande ekosystem av partners hjälper varje dag mer än 10 000 kunder över hela världen att bli mer konkurrenskraftiga. För mer information om hur våra lösningar kan hjälpa ditt företag, besök ifs.com Följ IFS på Twitter: @ifs Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: https://blog.ifsworld.com/

Prenumerera

Citat

Det är tydligt att fokus framöver kommer att riktas mot integration av mobilitet för att skapa värde, särskilt inom kundvård, affärsutveckling och ökad effektivitet.
Jason Andersson, programdirektör på IDC