Flagging av fullmakt

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Infratek ASA 26. september 2013 har OBOS representert ved Bjørn Skredderberget mottatt fullmakter for i alt 1.964.567 aksjer. Dette tilsvarer 3,08 prosent av stemmeberettigede aksjer.

OBOS eier selv 1.851.915 aksjer og vil derfor representere 3.816.482 aksjer, tilsvarende 5,98 prosent av aksjekapitalen og stemmene i Infratek ASA.

Fullmaktene er uten stemmeinstruks og er kun gyldig for ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2013.

Infratek ASA

Oslo, 24. september 2013

  
For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no