Infratek bygger transformatorstasjoner for Fortum

Infratek, ved forretningsområdet Sentral Infrastruktur, er tildelt en kontrakt med Fortum Distribution, vedrørende totalleveranse av to 130 kV transformatorstasjoner. 

Transformatorstasjonene ligger i Tanum og Backa/Årgäng i Sverige. Rabbalshede Kraft skal bygge to vindkraftparker som medfører at Fortum Distribution forsterker nettet med disse to stasjonene.

Kontrakten har en verdi på om lag SEK 40 millioner. Arbeidet vil bli igangsatt umiddelbart og vil bli ferdigstilt i august 2014.

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på 10 virkedager og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet.

Infratek ASA

Oslo, 17. september 2013

   

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no
 
Alf Engqvist, konserndirektør Sentral Infrastruktur

46 70 538 54 05, alf.engqvist@infratek.se

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.