Infratek tildelt kontrakt i Finland

Infratek, ved forretningsområdet Sentral Infrastruktur, er tildelt en kontrakt med det finske nasjonale nettselskapet Fingrid, vedrørende utbygging av tre 110 kV transformatorstasjoner.

Transformatorstasjonene er lokalisert rundt byen Oulu.

Kontraktsverdien er ca. EUR 2 millioner, og arbeidet vil starte opp umiddelbart. Transformatorstasjonene vil stå ferdig ved utgangen av 2013. Totalleveransen omfatter bygging av nye 110 kV koblingsanlegg, beskyttelses- og hjelpesystemer. 

Konkurrerende tilbydere har, i henhold til forskrifter, en klageadgang på tre uker og kontrakt kan ikke inngås før utgangen av klagefrist og eventuelle klager er behandlet.

Infratek ASA

Oslo, 17. desember 2012

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no
 
Alf Engqvist, konserndirektør Sentral Infrastruktur

46 70 538 54 05, alf.engqvist@infratek.se

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige og Finland, og omsetning i 2011 på NOK 2,9 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.