Strategisk oppkjøp i Danmark

Infratek, ved forretningsområdet Sikkerhet, har inngått avtale om kjøp av 51 prosent av aksjene i det danske sikkerhetsselskapet Plahn Systems AS. Avtalen inneholder også opsjon på kjøp av resterende aksjer i selskapet.

Plahn Systems er markedsleder innen varesikring i Danmark, og leverer også tjenester innen høysikkerhet. Oppkjøpet er strategisk viktig da det etablerer Infratek i Danmark. Avtalen er i tråd med selskapets nordiske strategi og vil kunne gi vekstmuligheter innen Infrateks øvrige tjenestesegmenter.

Infratek Sikkerhet har flere nordiske kunder med avdelinger i Danmark, og har fra før en samarbeidsavtale med Plahn Systems som har gitt meget gode resultater.

Gjennom oppkjøpet befester Infratek sin ledende posisjon i Norden innen varesikring, og får på plass en god struktur for vekst innen høysikkerhet. Plahn Systems kompetanse og kundestruktur er attraktiv, og gir mulighet for ytterligere vekst. Infratek innehar også fra før sentrale agenturer i Danmark.

Forretningsområdet Sikkerhet kapitaliserer med dette ytterligere på nordiske fellesfunksjoner og investeringer. Det danske markedet vurderes som fragmentert, noe som gir muligheter for å ta en ledende posisjon innen sikkerhetstjenester de neste årene.

Plahn Systems ble etablert i 2001 av Bjarne Plahn og Christian Larsen, som blir med videre i satsingen til Infratek i Danmark. Selskapet har 15 ansatte. Estimerte salgsinntekter for 2012 er omlag DKK 30 millioner, med et resultat på over DKK 3 millioner. Selskapets hovedkontor ligger i Fredriksværk, Danmark.

Infratek ASA

Oslo, 14. januar 2013

For utfyllende informasjon, kontakt:

Vibecke Skjolde, CFO
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Lars Erik Finne, konserndirektør Sikkerhet
+ 47 928 90 890, lars.erik.finne@infratek.no

 
Om Infratek ASA:

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige og Finland, og omsetning i 2011 på NOK 2,9 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.

Om oss

Infratek er et ledende nordisk konsern innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Konsernet leverer et bredt spekter av tjenester innen strømforsyning, jernbanesystemer, fibernett, fjernvarme, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger. Infratek har 1700 ansatte i Norge, Sverige, Finland og Danmark, og omsetning i 2012 på NOK 2,8 milliarder. Infratek er notert på Oslo Børs. Les mer på www.infratek.no.