• news.cision.com/
  • Ipsen/
  • Europakommisjonen godkjenner Cabometyx® (cabozantinib) for pasienter med hepatocellulært carcinom som tidligere er blitt behandlet med sorafenib.

Europakommisjonen godkjenner Cabometyx® (cabozantinib) for pasienter med hepatocellulært carcinom som tidligere er blitt behandlet med sorafenib.

Report this content

Europakommisjonen har godkjent Cabometyx® (cabozantinib) 20, 40 og 60 mg som monoterapi for hepatocellulært carcinom (HCC) hos voksne pasienter som tidligere er blitt behandlet med sorafenib.

«Godkjenningen gir HCC-pasienter et nødvendig nytt behandlingsalternativ for andrehåndsbehandling av denne aggressive krefttypen. Vi er stolte over å kunne introdusere Cabometyx® til pasienter med leverkreft da det er en behandling som har vist seg å øke livslengden for pasienter med HCC og som tidligere er blitt behandlet med sorafenib. Den nye indikasjonen styrker Ipsens arbeid med å utvide Cabometyx®’ potensiale over ulike indikasjoner for å bidra til å forbedre pasienters liv”, sier Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen.
Europakommisjonens godkjenning baserer seg på resultatene av den globale placebokontrollerte fase 3-studien CELESTIAL, som nådde sitt primære effektmål for total overlevelse (OS), og der cabozantinib viste statistisk signifikant og klinisk meningsfull forbedring av OS sammenlignet med placebo hos pasienter med fremskreden HCC som tidligere er blitt behandlet med sorafenib. I juli 2018 ble resultatene i den avgjørende fase 3- studien CELESTIAL publisert i New England Journal of Medicine.

Hepatocellulært carcinom er den vanligste formen av leverkreft hos voksne personer. Sykdommen stammer fra celler som kalles hepatocytter og som finnes i leveren. Med cirka 800 000 nydiagnostiserte tilfeller hvert år er HCC den sjette vanligste kreftformen, og den nest vanligste årsaken til kreftdødsfall i verden. Uten behandling overlever pasienter med fremskreden sykdom normalt mellom 4 og 8 måneder.

Pressemeldingen i sin helhet:
press release
Kontakt:
Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. +468-451 60 00, peter.myrenfors@ipsen.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker