• news.cision.com/
  • Ipsen/
  • Europakommisjonen godkjenner Cabometyx® som primærbehandling ved fremskreden nyrekreft

Europakommisjonen godkjenner Cabometyx® som primærbehandling ved fremskreden nyrekreft

Report this content

Europakommisjonen har godkjent Cabometyx® (cabozantinib) som primærbehandling for voksne pasienter med middels høy eller høy risiko ,fremskreden nyrekreft (aRCC).  
Cabometyx® er den første og eneste monoterapien som viser bedre klinisk effekt sammenlignet med sunitinib hos tidligere ubehandlede pasienter med fremskreden nyrekreft med middels eller høy risiko.

«EU-godkjenningen er et sort skritt fremover for pasienter med fremskreden nyrekreft (aRCC). De får nå tilgang til et nytt alternativ, en tablettbehandling, som gir betydelige forbedringer sammenlignet med dagens standardbehandling», sier Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen.
Den positive uttalelsen for Cabometyx etterfølger EMAs godkjenning fra 2016 for behandling etter tidligere vaskulær endotel tilvekstfaktor (VEGF)-rettet behandling.

Godkjenningen fra Europakommisjonen baseres på CABOSUN-studiet som viste at cabozantinib signifikant forlenger progresjonsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med sunitinib hos ubehandlede aRCC-pasienter med middels eller høy risiko.

Om CABOMETYX® (cabozantinib) 
Cabozantinib er et molekyl som hemmer flere respetortyrosinkinaser (RTK) som er involvert i tumortilvekst og angiogenese, patologisk benremodellering, legemiddelresistens og metastatisk utvikling av kreft.  

Pressemeldingen i sin helhet: Press Release 
Kontakt for de nordiske landene: Peter Myrenfors, Nordic Medical Director, Ipsen. +468-451 60 00,
peter.myrenfors@ipsen.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker