Ipsen får positiv vurdering fra CHMP for Cabometyx® (cabozantinib)

Report this content

Ipsen får positiv vurdering fra CHMP for Cabometyx® (cabozantinib) som førstegangsbehandling av voksne med avansert nyrecellekarcinom med middels eller dårlig prognose

Cabozantinib er første og eneste monoterapi som demonstrerer overlegen klinisk effekt over sunitinib hos behandlingsnaive pasienter med aRCC med middels eller dårlig prognose. 

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) og Scientific committee of the European Medicines Agency (EMA) leverte en positiv vurdering av Cabometyx ® (cabozantinib) 20, 40 og 60 mg som førstegangsbehandling av voksne med avansert nyrecellekarcinom (aRCC) med middels eller dårlig prognose. CHMPs positive vudering vil nå bli gjennomgått av EU-kommisjonen (EC), som har fullmakt til å godkjenne medisiner for EU. 

«Dagens positive vurdering fra CHMP er viktige nyheter for pasienter med tidligere ubehandlet avansert nyrecellekarcinom, som om kort tid kan dra nytte av Cabometyx® som et nytt førstelinjebehandlingsalternativ, sier Peter Myrenfors, Nordic Medical Director for Ipsen. 

CHMPs positive vurdering følger EMA-godkjenningen i 2016 for behandling av aRCC etter tidligere VEGF-målrettet behandling. CHMPs positive vurdering var basert på CABOSUN-studien, som viste at cabozantinib forlenger progresjonsfri overlevelse hos behandlingsnaive aRCC-pasienter med middels eller dårlig prognose. Cabozantinib er første og eneste monoterapi som demonstrerer overlegen klinisk effekt over sunitinib hos behandlingsnaive aRCC-pasienter med middels eller dårlig prognose. 
Pressemeldingen i sin helhet: Press Release
Kontakt for de nordiske landene: Peter Myrenfors, Nordic Medical Director i Ipsen. +46 8 451 60 00, peter.myrenfors@ipsen.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker