Satellittkontrakt på 104 millioner kroner

Kongsberg Satellite Services (KSAT) har videreført sitt samarbeid med Indian Space Research Organization(ISRO), Bangalore, India. Kontrakten er en rammekontrakt for leveranse av tjenester knyttet til data-mottak fra - og kontroll av ISROs satellitter.

ISRO bygger og betjener en stor flåte av polarbanesatellitter for ressurs- og miljø-overvåking. 

KSAT skal primært levere bakkestasjonstjenester fra selskapets stasjoner på Svalbard og i Antarktis. De andre av selskapets stasjoner vil også bli benyttet. Systemene vil bli kontrollert fra selskapets hovedkontor i Tromsø. Kontrakten styrker selskapets posisjon som verdens ledende leverandør av tjenester knyttet til mottak av data fra, og kontroll av satellitter i polare baner.

Kontrakten har en varighet på inntil seks år med opsjoner, og en totalverdi på cirka 104 MNOK (18,5 MUSD).

KSAT er kommersielt satellittsenter og eies 50 prosent av Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) og 50 prosent av Nærings og handelsdepartementet gjennom Norsk Romsenter Eiendom. KSAT er lokalisert med hovedkontor i Tromsø og bakkestasjoner i Tromsø, Svalbard, Grimstad, Dubai, Sør Afrika, Singapore, Mauritius og Antarktis. KSAT har ideell lokalisering for TT&C (Telemetri, Tracking & Control), støtte til oppskytning av satellitter, mottak av data og nær sanntid jordobservasjonstjenester.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:
Administrerende direktør Rolf Skatteboe, KSAT, mobiltelefon: +47 911 98 985

Kongsberg Gruppen (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har cirka 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2011 driftsinntekter på 15,1 milliarder kroner.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et multinasjonalt, kunnskapsbasert konsern med cirka 11. 000 ansatte i 34 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs (Ticker: KOG), og hadde driftsinntekter på 14,4 milliarder kroner i 2018.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker