• news.cision.com/
  • Mapitare Oy/
  • Et nytt system gjør at hjelpen kommer raskere frem - FinnHEMS sine ambulansehelikoptre lokaliserer pasientene enda mer nøyaktig enn før

Et nytt system gjør at hjelpen kommer raskere frem - FinnHEMS sine ambulansehelikoptre lokaliserer pasientene enda mer nøyaktig enn før

Report this content

Handlingen i akutte situasjoner samt lokaliseringsnøyaktigheten til FinnHEMS sine lege- og ambulansehelikoptre blir mer effektiv. Den finske kartteknologibedriften Mapitare Oy i Rovaniemi har skreddersydd et sanntidssystem til myndighetene, som gjør at hjelpen kommer raskere frem. Systemet fungerer sammen med Android- og iOS-enheter.

FinnHEMS har seks baser i Finland, den nordligste ligger i Rovaniemi og den sydligste i Vanda. Målet er at 70 prosent av finnene ved behov skal få hjelp innen en halv time fra man har gitt alarm. Med Mapitares system får man hjelpen raskere og mer nøyaktig frem til riktig sted enn før.

Mapitare er basert på pålitelig og nøyaktig kartteknologi, som er grundig testet i Finland, Sverige og Norge. Kartmaterialet lastes med på telefonens minne, og det fungerer også på steder med svak telefon- og nettforbindelse.

Ansvarlig ambulansearbeider Tero Karvinen fra FinnHEMS 51 i Rovaniemi begynte sin karriere i ambulansehelikopter i en tid da lokaliseringen enda ble utført ved hjelp av papirkart og kompass.

Ifølge Karvinen er Mapitare per i dag det systemet som fungerer best, hvor alle opplysningene som helikoptrene har nytte av er registrert. Flysikkerheten er økt spesielt under vanskelige forhold samt når man flyr lavt.

- Høyt terreng samt kraft- og strømlinjer utløser alarm på skjermen til terminalen eller på telefonen når man nærmer seg disse. Det er også merket egne landingssteder, P-plasser og hvilesteder i kartprogrammet, slik at man også vet om de er brøytet om vinteren.

Programmet er utviklet og testet etter behovene til FinnHEMS.

- Det var lett å lage et verktøy som vi virkelig trenger i helikopteret sammen med toppspesialister som har spesialisert seg på kartsystemer. Kartprogrammet ligger i terminalens og jobbtelefonens minne, og derfor krever det ikke noen nettforbindelse, og det slutter heller ikke å fungere mens man bruker det. I tillegg er nøyaktigheten på terrengkartene endelig tilstrekkelig god for oss.

Tero Karvinen forteller at de bruker disse opplysningene daglig i lege- og ambulansehelikoptrene, når personalet planlegger flyruter og landingssteder. Programmet planlegger den best mulige ruten til den riktige adressen.

Nødsentralen sender FinnHEMS-enheten i Rovaniemi ut på oppdrag fem ganger i døgnet og i overkant av 1800 ganger i året. Vanligvis kommer ambulansehelikopteret til pasienter på grunn av hjerneslag, brystsmerter eller pustevansker.

- Det beste med det nye systemet er kanskje at vi ser alle de andre enhetene i førstehjelpen, redningstjenesten og 3-sektoren på kartet i sanntid, som enheter i bevegelse. Dersom redningstjenesten venter oss ned, ser vi hvor enheten kommer.

På kart uten målestokkbegrensning tar man nå for første gang inn lokaliseringsopplysningene i sanntid fra myndighetenes Virve-enheter, den tredje sektor og bedrifter samtidig. Lapplands største programtjenestebedrift, Lapland Safaris, er med i systemet til FinnHEMS.

- I terrengredningstjenester, som ved snøscooter- og MTV-ulykker, ser vi hvor redningstjenesten befinner seg. Vi kan for eksempel også benytte oss av hjelp fra Lappi Safaris guider i oppdragene.

I noen akutte oppdrag kjører førstehjelpsenheten en del av ruten mot Rovaniemi, og ambulansehelikopteret tar pasienten fra fylket med seg videre for raskere transport.

- Dersom en førstehjelpsenhet kommer mot Rovaniemi hundrevis av kilometer borte, er det lett for oss å planlegge hvor vi skal møtes, når vi ser hvor førstehjelpsenheten kjører og hvor det er gode landingsplasser.

Når hele personalet har lastet ned Mapitares kartprogram på sine telefoner og terminaler, oppstår det ikke problemer selv om en enhet blir ødelagt eller er tom for strøm midt i et redningsoppdrag.

- I tillegg er lokaliseringsopplysningene alltid sikre dersom personalet blir spredt. Noen ganger blir en førstehjelpsarbeider med pasienten til førstehjelpen mens helikopteret drar tilbake til Rovaniemi, forklarer Tero Karvinen.

Ikke i bruk i nabolandene enda

Mapitares kart strekker seg også over landets grenser til Sverige og Norge. I sin helhet dekker materialene land- og vannområdene i Finland, Sverige og Norge. Som grunnlag brukes kildemateriell fra forskjellige myndigheter, og innholdet oppdateres regelmessig.

FinnHEMS samarbeider med begge landene når det gjelder oppdrag, men her har de foreløpig ingen tilsvarende program som for eksempel politiet og redningstjenesten benytter.

- Kartgrunnlagene finnes allerede, og det gjør det lettere for oss når vi kjører pasienter til for eksempel Tromsø i Norge, sier Tero Karvinen.

Sykehusdistriktene i grenseområdene til Finland, Norge og Sverige har inngått en avtale om samarbeid i kalottområdet, og gjennom dette prøver vi å sikre redningstjenestene til innbyggere og turister i grenseområdene på en bedre måte. Bruk av samme program ville gjøre alle myndighetenes virksomhet innen redningstjeneste i grenseområdene mer effektiv.

Mer informasjon:

Mapitare Oy
Petri Särkisaari tlf. +358405359506 petri.sarkisaari@mapitare.fi  www.mapitare.fi

https://www.youtube.com/watch?v=r6ZroHzUNU4

 

Mapitare Oy

Selskapet har over 15 års erfaring innenfor operative systemer. Som resultat av et 15 års langt utviklingsarbeid er det skapt en ny kartteknologi samt en pålitelig tjenestemodell (testet). Kartene har ingen målestokkbegrensninger, men stedene vises med produksjonsnøyaktighet (cm).

Mapitare-programmene har ingen avhengighet av andre leverandører. Av denne grunnen kan 100 % av endringsstyringen gjøres på en kostnadseffektiv måte. Programmene kan brukes i alle systemer, og bruken av dem krever ingen nettforbindelse.  Uavhengigheten av omgivelser og utstyr sikrer teknologien en lang livssyklus.

Mapitares tjenester:

Karttjenester
Kommunikasjons- og lokaliseringstjenester
Kartteknologi- og grensesnittjenester
Operative situasjonsbilde- og feltstyringssystemer

Kunder, bl.a.

Ramboll Finland Oy
Digita Oy
Lapland Safaris

National Land Survey of Finland

Multimedia

Multimedia