InTouchSM eksterne tjenester fra METTLER TOLEDO bidrar til å holde vekter i gang

For virksomheter som trenger hjelp til å identifisere potensielle problemer med veieutstyr, bidrar InTouchSM eksterne tjenester fra METTLER TOLEDO til å sikre nøyaktighet og unngå kostbare prosessavbrudd.

METTLER TOLEDO Greifensee, Sveits har gleden av å kunngjøre lanseringen av nye InTouchSM eksterne tjenester for veieutstyr. Den nye tjenesten varsler METTLER TOLEDOs servicepersonell  om det skulle oppstå problemer som kan påvirke selve veieforløpet eller veienøyaktigheten. Dette bidrar til å holde viktige  veieprosesser gående knirkefritt og forbedrer oppetid og produktivitet.

Kort forklart vurderer InTouchSM fjernovervåking driftstilstanden til vektsystemene dine døgnet rundt, og ser etter viktige parameterendringer. Dette gjøres ved hjelp av det høyeste nivået innen tredjepartssertifisert nettverkssikkerhet. Denne omfattende oversikten over driftsstatusen til tilkoblede enheter, sikrer at vektalarmer og -hendelser ikke går ubemerket hen.

Eksempler på hendelser som overvåkes for å sikre systemtilstanden til veieutstyret ditt, inkluderer:

  • Kritisk nivå for RAM-batteri
  • Kalibreringsutløps-/testdatoer k
  • Kontrollgrensefeil/kapasitetsproblemer
  • I/U-kommunikasjons feil
  • Lavnivåstimulering av lastecelle
  • Nullregistrering under kalibrering

Brukere godkjenner nivået for diagnostisk tilgang – enten grunnleggende ekstern overvåking eller mer robust ekstern støtte. Varsling fra ekstern overvåking gjør det mulig å treffe nødvendige, korrigerende tiltak. Ekstern støtte gjør det mulig for METTLER TOLEDOs serviceteknikere å undersøke problemet og enten løse problemet eller sende ut opplært feltpersonell. I begge tilfeller blir fortrolig informasjon beskyttet.

Alle InTouchSM-aktiviteter blir automatisk arkivert for historisk analyse og rapportering. Denne informasjonen kan være nyttig ved kvalitetskontroll og prosessforbedrings initiativer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan InTouchSM kan forbedre veieutstyrets oppetid og bidra til at de viktige veieprosessene fortsetter uten avbrudd, kan du gå til www.mt.com/ind-intouch-remote.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Niels Olesen
45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER-TOLEDO er en ledende global produsent av presisjonsinstrumenter. Selskapet er verdens største produsent og markedsfører av vektinstrumenter for bruk innen laboratorie-, industri og næringsmiddel. Innen industrivekter, terminaler og veieceller er Mettler-Toledo en verdensledende leverandør. Vi er berømt for våre høykvalitets veieløsninger med høy presisjon. POWERCELL®-veiecellene er verdens mest nøyaktige og pålitelige kjøretøy veieceller. Vi tilbyr digitale veieceller og analoge veieceller med OIML- og NTEP godkjenning til bruk i farlige områder. 

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 14.200 ansatte og omsatte i 2016 for 2.508 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 165 ansatte med en årlig omsetning på ca. 400 millioner kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker