Förhindra driftstopp i vägningsprocesser med InTouchSM Remote Services från METTLER TOLEDO

InTouchSM Remote Services från METTLER TOLEDO ger hög noggrannhet och förhindrar dyrbara processtopp för företag som på ett enkelt sätt vill kunna identifiera problem i vägningsutrustningen.

METTLER TOLEDO lanserar InTouchSM Remote Services för vägningsutrustning. Den nya tjänsten meddelar METTLER TOLEDOs servicepersonal om det inträffar problem som skulle kunna påverka vågens funktion eller noggrannhet. På så sätt säkerställs smidigt löpande vägningsprocesser med förbättrad drifttid och produktivitet.

InTouchSM Remote Monitoring utvärderar ditt vågsystems egenskaper och driftförhållanden dygnet runt, alla dagar, och upptäcker viktiga parameterändringar via ett väl skyddat, tredjepartscertifierat nätverk. Tack vare den heltäckande bevakningen av alla anslutna enheter kan du vara säker på att inga våglarm och incidenter förbises.

Exempel på händelser som övervakas i ditt vägningssystem:

  • Kritiskt låg RAM-batterinivå.
  • Test- och slutdatum för kalibrering.
  • Styrgränsfel/kapacitetsproblem.
  • Fel i I/O-kommunikationen.
  • Låg spänning i lastceller.
  • Nollinhämtning vid kalibrering.

Du kan tilldela användarna olika åtkomstnivåer – antingen för tillgång till ett antal basfunktioner eller för mer avancerad fjärrbevakning. Fjärrbevakningsaviseringar ger information om när åtgärder bör vidtas. Fjärrsupportfunktionen gör det möjligt för METTLER TOLEDOs servicetekniker att undersöka och åtgärda problem, eller att skicka specialistpersonal direkt till platsen. Oavsett situation är all immateriell egendom skyddad.

Alla InTouchSM-aktiviteter arkiveras automatiskt, vilket ger möjlighet att kontrollera historik och sammanställa rapporter. Den arkiverade informationen kan även användas för kvalitetskontroll och processförbättringar.

För mer information om hur InTouchSM kan förbättra din vägningsutrustnings drifttid och säkerställa oavbrutna vägningsprocesser, besök www.mt.com/ind-intouch-remote

För frågor, vänligen kontakta:

Niels Olesen
45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.
Inom området industrivågar, terminaler och lastceller är Mettler-Toledo en världsledande leverantör. Vi är berömda för våra högkvalitativa vägningslösningar med hög precision. POWERCELL®-lastcellerna är världens mest exakta och tillförlitliga fordonslastceller. Vi erbjuder digitala lastceller och analoga lastceller med OIML- och NTEP-godkännanden för användning i farliga områden.

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar