METTLER TOLEDO gir ut app for konvertering av konduktivitet

Report this content

Den nye gratis mobilappen lar teknikere og instrumentansvarlige konvertere mellom konsentrasjon og konduktivitet. Den kan fås fra App Store, Google Play og MT.com.

METTLER TOLEDO Process Analytics har kunngjort at de har lansert en smarttelefon-/nettbrettapp som konverterer konduktivitetsavlesninger til konsentrasjonsnivå og omvendt. 

Et av de viktigste bruksområder for måling av elektrolytisk konduktivitet i prosessanalytisk kjemi er analyse av løsningsstyrke i konsentrasjonskontroll eller -overvåking. Prinsippet i denne analytiske metoden er basert på at rene salter og syrer viser meget særpregede elektrolytiske konduktivitets-adferdsmønstre ved forskjellige konsen-trasjonsnivåer i vannholdige løsninger. 

De kjemiske løsningenes karakteristiske konduktivitetskurver er ofte vanskelig å finne, da litteratur om emnet er begrenset og data ikke spesielt utbredt. Med CONDverter-appen har METTLER TOLEDO Process Analytics laget et enkelt og gratis referanseverktøy, som lar brukeren velge fra en liste over mye brukte industrikjemikalier og angi en konsentrasjonsverdi. CONDverter beregner og viser den tilsvarende konduktivitetsverdien, i et utvalg forskjellige måleenheter. Verktøyet fungerer også andre veien, ved å beregne konsentrasjonen etter at du har angitt en konduktivitetsverdi. 

«Det overrasket meg at ingen har gjort dette før», sier Eric Chan, produktsjef for konduktivitet hos METTLER TOLEDO Process Analytics. «Man trenger ofte å konvertere mellom konsentrasjon og konduktivitet, så et praktisk verktøy på mobilen gjør livet mye enklere.» 

CONDverter-appen er tilgjengelig fra App Store og Google Play-butikken og på:  

http://www.mt.com/no/no/home/library/software-downloads/process-analytics/convert-concentration-to-conductivity.html 

Se METTLER TOLEDOs portefølje av konduktivitetssensorer på: http://www.mt.com/no/no/home/products/Process-Analytics/conductivity-sensor.html

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' 45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till http://no.mt.com/no/no/home/products/Process-Analytics.html

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Man trenger ofte å konvertere mellom konsentrasjon og konduktivitet, så et praktisk verktøy på mobilen gjør livet mye enklere.
Eric Chan