METTLER TOLEDO lanserar app för konvertering av konduktivitet

En ny och kostnadsfri mobilapp hjälper tekniker och instrumenteringsproffs att konvertera koncentration till konduktivitet och tvärtom. Appen kan laddas ner från App Store, Google Play och MT.com.

METTLER TOLEDOs avdelning för Processanalys lanserar en ny mobilapp som kan konvertera konduktivitetsvärden till koncentrationsnivåer och tvärtom. 

En av de vanligaste tillämpningarna för mätning av elektrolytisk konduktivitet inom processanalytisk kemi är att analysera en lösnings styrka genom att bevaka koncentrationen. Principen bakom den här analysmetoden baseras på rena salter och syror som uppvisar specifik elektrolytisk ledningsförmåga vid olika koncentrationer i vattenhaltiga lösningar. 

Ofta är det svårt att ta reda på kemiska lösningars specifika konduktivitetskurvor, då litteraturen på området är tämligen begränsad. Den kostnadsfria appen CONDverter från METTLER TOLEDOs avdelning för Processanalys är ett enkelt referensverktyg där du kan välja bland ett antal listade industrikemikalier och ange en koncentration. CONDverter beräknar och visar motsvarande konduktivitetsvärde i flera olika mätenheter. Verktyget fungerar även tvärtom, vilket innebär att du kan beräkna koncentrationen när du har angett ett konduktivitetsvärde. 

”Det förvånade mig att ingen hade gjort det här förut”, säger Eric Chan, produktchef för konduktivitet hos METTLER TOLEDOs avdelning för Processanalys. ”Att omvandla koncentration till konduktivitet är inget ovanligt krav, och en behändig app på telefonen gör det hela så mycket enklare.” 

CONDverter-appen kan laddas ner från App Store och Google Play samt från:  

http://www.mt.com/global/en/home/library/software-downloads/process-analytics/convert-concentration-to-conductivity.html. 

Mer information om METTLER TOLEDOs sortiment av konduktivitetssensorer finns på: http://www.mt.com/global/en/home/products/Process-Analytics/conductivity-sensor.html. 

För frågor, vänligen kontakta:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att omvandla koncentration till konduktivitet är inget ovanligt krav, och en behändig app på telefonen gör det hela så mycket enklare.
Eric Chan