• news.cision.com/
  • Mettler-Toledo AB/
  • Mettler-Toledos nye serie innen washdown-kontrollveiing minimerer risikoen for bakterieinfisering i næringsmiddelproduksjon

Mettler-Toledos nye serie innen washdown-kontrollveiing minimerer risikoen for bakterieinfisering i næringsmiddelproduksjon

Report this content

De nye kontrollvektene, som kan utsettes for spyling og rengjøring, tåler de mest omfattende rengjøringsprosedyrer innen næringsmiddelproduksjon, noe som sikrer nøyaktig veiing kombinert med de strengeste hygienekrav

Mettler-Toledo produktkontroll har lansert en ny serie kontrollvekter som tåler full spyling og rengjøring, slik at de kan brukes til veiing i produksjonsmiljøene i næringsmiddelindustrien. Den nye utstyrsserien er spesialdesignet for bruksområder som krever strenge rengjøringsprosedyrer med kaustiske rengjøringsmidler for å bekjempe risikoen for bakterieinfisering uten å gå på kompromiss med veienøyaktigheten.   Ideelle bruksområder for de nye vaskbare kontrollvektene er behandling av kjøtt, fisk og sjømat. Meieriprodukter, bakevarer og ferdigmat er også velegnet ettersom flytende ingredienser kan renne over under produksjonsprosessen og kontaminere transportbelter eller andre maskinerikomponenter som er i direkte eller indirekte kontakt med produktet. 

 

Den nye serien med vaskbare kontrollvekter har skrå flater for å motvirke oppsamling av væsker og rester og unngå bakterieinfisering, mens transportbeltene kan fjernes raskt og enkelt for effektiv rengjøring. Serien er også designet med åpen ramme med kun fire føtter på gulvet, noe som gir enkel adgang ved rengjøring.  

Systemene er testet i henhold til IP69 og tåler de fleste kaustiske rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler i produksjonsstrømmen ifølge ECOLABs testing av materialkompatibilitet. Dette

gjelder også kontrollvektenes berøringsskjermer, som ikke trenger å demonteres eller tildekkes under rengjøringsprosedyrene, slik at det blir mindre nedetid i forbindelse med jevnlig rengjøring.

De nye kontrollvektene opprettholder de høyeste standarder for sikkerhet og hygiene og er bygd med Mettler-Toledos velkjente presisjonsteknologi og pålitelige design. I likhet med andre serier fra Mettler-Toledo oppfyller kontrollvektene de internasjonale reglene for veiing samt måleinstrumentdirektivet (MID). Serien oppfyller også kravene til transportbeltematerialer som forventes å komme i kontakt med næringsmidler, herunder forordning (EF) 1935/2004 og forordning (EU) 10/2011, som hjelper kunden med å overholde standardene til det amerikanske Food & Drug Administration (FDA).

"I næringsmiddelindustrien er ingenting viktigere enn å sørge for at forbrukerne er trygge for smitte – det være seg bakteriell eller annet", sier Jürgen Kress, sjef på METTLER TOLEDO Garvens. "Det er ekstremt viktig at produksjonsutstyret tåler de strenge rengjøringsrutinene som kreves for å opprettholde et hygienisk miljø, uten at dette går på bekostning av presisjonen".

Serien med vaskbare kontrollvekter omfatter følgende to nye produktlinjer:

C33 PlusLine washdown-kontrollvekt – robust ytelse

Med en kombinasjon av pålitelig veienøyaktighet og solid maskindesign sikrer C33 PlusLine høypresisjonsveiing under røffe forhold. Systemets design gjør rengjøring og vedlikehold svært enkelt, med enkel demontering og gjenmontering av systemets transportbånd, inkludert selvjusterende elastiske belter som eliminerer behovet for stramming. Ved behov er det mulig å foreta rengjøring uten å fjerne deler, og transportbåndene kan vippes opp for å gi lett adgang til alle kritiske områder ved rutinemessig rengjøring.

C33 PlusLine har en 12 tommers berøringsskjerm plassert foran på systemet av hensyn til personalets sikkerhet. Den har også kapslingsgrad IP69 og trenger dermed ikke å tildekkes eller fjernes under rengjøringen. Systemet byr på sentrale driftsdata og statistikk på over 30 språk, og det tilbys ekstrautstyr som gir økt tilgjengelighet og brukervennlighet.

C35 AdvancedLine vaskbar kontrollvekt – presisjon og allsidighet

C35 er bygd for røffe forhold og leverer presise veieresultater på en stabil veieplattform som tåler å spyles under høytrykk og rengjøres med de fleste kaustiske rengjøringsmidler. Systemrammen er designet i henhold til spesifiserte hygieniske prinsipper, med enkel adgang ved rengjøring og skrå flater som motvirker væskeansamlinger. Systemet støtter hastigheter på opptil 250 pakker i minuttet og et veieområde fra 25 g til 7 kg.

C35 reduserer også vedlikeholds relatert nedetid ved å være lett demonterbar – det tar under et minutt å fjerne hele driverenheten med minimalt bruk av verktøy. Den 15 tommers berøringsskjermen med grensesnittet er også fullt og helt vaskbar sammen med resten av systemet. Programvaren for veiing støtter IoT- / Industry 4.0-initiativer ved bruk av åpne grensesnitt som OPC UA, Pack ML og Fieldbus. 

Washdown-kontrollvektproduktlinjen er i salg fra 01/06/2020, mer informasjon på: www.mt.com/cw-washdown

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Niels Olesen
'+45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO er en global produsent av presisjonsinstrumenter. Selskapet er verdens største produsent og markedsfører av vekter til bruk i laboratorier, prosessindustrien og til næringsmiddelindustrien.
Innenfor produktinspeksjon er Mettler-Toledo Garvens globalt ledende produsent av sjekkvektløsninger. Mettler-Toledo CI-Vision er ledende innenfor vision-inspeksjon løsninger til næringsmiddel- og legemiddelindustrien. Sammen med Safeline metall - og røntgen deteksjon, samt Pharmacontrol Electronic( PCE ) danner disse produktgruppene vår Produkt inspeksjons ( PI ) avdeling.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Det er ekstremt viktig at produksjonsutstyret tåler de strenge rengjøringsrutinene som kreves for å opprettholde et hygienisk miljø, uten at dette går på bekostning av presisjonen
Jurgen Kress