Ny og unik næringsløsning basert på matavfall

Report this content

Grönska Stadsodling ønsket å utvikle en ny og miljøvennlig næringsløsning basert på matavfall fra matvarebutikker som selger de urtene som bedriften dyrker. Takket være instrumenter fra METTLER TOLEDO har de nå lyktes med dette.

For fire år siden startet Grönska Stadsodling et mindre dyrkningsprosjekt i Hammarbyhöjden sør for Stockholm. I løpet av disse årene har selskapet vokst og blitt en av Europas største vertikaldyrkere. Grönskas nye anlegg har en månedlig kapasitet på 80 000 urter og salater som blir solgt i matvarebutikker i Stockholm.

Grönska er i utgangspunktet et teknologiselskap som utvikler teknologi for vertikal dyrking. Vertikal dyrking bygger på bruk av LED-belysning og hydroponisk vanningsteknologi. Med et kontrollert innendørsmiljø og et ventilasjonssystem som beskytter vekstene, kan Grönska dyrke året rundt uten behov for plantevernmidler.

En mer bærekraftig produksjon
De absolutt viktigste komponentene for vekstene er lys, vann og næring. LED er mer energieffektivt enn tradisjonelle veksthuslamper (HPS). Et sirkulært vanningssystem gjenbruker vannet som vekstene ikke tar opp. Det gjør at Grönska bruker opptil 97 % mindre vann enn ved frilandsdyrking. Næringen til vekstene tilsettes det sirkulerende vannet, og dermed blir ingen stoffer sluppet ut via avløp. Resultatet er mindre overgjødsling av innsjøer og hav.

Ny biobasert næringsløsning
I dag bruker Grönska en standard næringsløsning i likhet med andre i bransjen. For å kunne utvikle en biobasert næringsløsning som passer bedre i det sirkulære systemet, tok Grönska kontakt med METTLER TOLEDO.

 Jeg visste at vi trengte laboratorieutstyr for å måle og utvikle vår nye næringsløsning. Da jeg tok kontakt med METTLER TOLEDO, fikk jeg god hjelp med å forstå hvilke instrumenter som ville passe best, sier Ingrid Lund, prosjektleder i Grönska.

Ingrid Lund er utdannet innen cellebiologi og biomedisin og har også bakgrunn som forsker på Karolinska Instituttet. Hun begynte i Grönska på begynnelsen av 2019 og har siden drevet ulike FoU-prosjekter. Eksempelvis utvikler hun nye produkter for dyrking og bearbeider og lærer av dataene som blir samlet inn om dyrkingen.

"Vi vil ta vare på matavfallet"
Grönska leverer i dag urter og bladgrønt til flere matvarebutikker i Stockholm. Generelt sett har matvarebutikker et stort matsvinn. Matavfall kan brukes til å produsere biogass, og under biogassproduksjonen blir det dannet et biprodukt som kalles nedbrytningsavfall. Det var her Grönska så potensialet. Ved hjelp av instrumenter fra METTLER TOLEDO har Grönska testet utviklingen av en ny næringsløsning basert på dette nedbrytningsavfallet.

Nitrogen er en viktig ingrediens i næringsløsningen, og nitrogenformen spiller stor rolle for vekstene. Nitrogen kan forekomme i form av ammonium fra restproduktene som leveres fra biogassproduksjonen, men nitrat er en bedre egnet form for de fleste vekstene. For å omdanne nitrat må man måle nitrifikasjonsprosessen for spesifikke nitrogenformer.

 Det er denne målingen jeg nå foretar med METTLER TOLEDO sine elektroder. Jeg leste en del på akvarieblogger om lignende prosesser, men de var ikke like avanserte, forteller Ingrid.

Vellykket samarbeid
 Samarbeidet vårt med METTLER TOLEDO har fungert svært godt. Vi har ikke implementert den nye næringsløsningen på hele avlingen ennå, men eksperimenterer fortsatt i en mindre, avgrenset del. Så langt har vi sikkert dyrket ti forskjellige sorter urter og salater med utrolig fine resultater, blant annet vår basilikum og våre salater, fortsetter Ingrid.

Det er mange bedrifter som utforsker muligheten til en mer miljøvennlig næringsløsning, men akkurat nå er Grönskas avling i Huddinge en av Europas største. De håper å kunne bruke den biobaserte næringsløsningen på hele avlingen og bidra til en enda større positiv miljøpåvirkning.

 Det at vi har klart å utvikle denne næringsløsningen er selvsagt et veldig viktig mål for oss. Men det gikk også utrolig mye fortere enn forventet, og med riktige instrumenter kan vi tidlig se hva det er som ikke helt stemmer. Jeg kunne slitt i flere måneder, kanskje år, for å få frem disse resultatene. Vi er svært fornøyde med at vi nådde målet vårt med næringsløsningen så raskt, sier Ingrid.

Automatiske målinger i større skala
Prosessen med å fremstille næringsløsningen er ikke spesielt komplisert, men med riktige instrumenter blir det så mye enklere. I dag arbeider Grönska med manuelle instrumenter fra
METTLER TOLEDO der det kreves nøyaktige kontroller for alle stoffer som skal måles. Tanken på å oppskalere virksomheten og bruke næringsløsningen på hele avlingen er imidlertid ikke langt unna.

 Da er det bra å vite at METTLER TOLEDO har like gode automatiske måleinstrumenter som gjør kontinuerlige målinger i stedet for at vi må gjøre det manuelt, avslutter Ingrid.

Grönskas mål er å fortsette utviklingen og introdusere den nye næringsløsningen i større skala. De sikter mot en global ekspansjon – først Sverige, deretter Europa og videre ut i verden.

 

Faktarute

Grönska ble etablert i 2015 av tre venner: Robin Lee (CEO), som har bakgrunn som arkitekt, Natalie de Brun Skantz (CFO), som er utdannet innen BSc Business & Economics og MSc Marketing & Media Management, og Petter Olsson (COO), i hovedsak selvlært dyrkeekspert. Tanken var å utvikle en teknikk for vertikal dyrking innendørs basert på riktig mengde lys, vanning og næring.

I dag har anlegget en kapasitet på 80 000 urter og vekster i måneden.

Antallet ansatte har økt fra de tre grunnleggerne til i alt ni i 2019.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Atle Soloy
'+47 905 63 245
atle.soloy@mt.com

 

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till http://mt.com/no/no/home/products/Process-Analytics.html

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker