Nye turbiditetssensorer fra METTLER TOLEDO med bedre ytelse og enklere håndtering

Report this content

InPro 8600i-serien fra METTLER TOLEDO er robuste turbiditets- og fargesensorer med lavt vedlikeholdsbehov for bryggeri- og meieribransjen.

METTLER TOLEDO Prosessanalyse lanserer InPro 8600i turbiditets- og fargesensorer for bruk i bryggeri og meieri applikasjoner.

Den nye serien består av to modeller: InPro 8610i (kun turbiditet) for bryggeri- og meieriprosesser, og InPro 8630i (turbiditet og farge) for øl filtrering, blanding og fylling.

Funksjoner inkluderer:

  •  Meget bredt målområde, velegnet for måling av turbiditet i øl og meieriprodukter 
  •  Avansert diagnostikk som kontinuerlig overvåker sensortilstanden og varsler om forestående problemer, for eksempel belegg på sensoren. 
  •  Toleranse for høye prosess- og rengjøringstemperaturer, uten behov for luftkjøling 
  •  Direkte installasjon i kontrollvindu eller Tuchenhagen Varinline-hus 
  •  Raskt oppsett uten senderkonfigurering 

For ølproduksjon er InPro 8610i laget for bryggerier, der den bidrar til bedre «wort fitration» for alltid å sikre høy kvalitet.

I meierier overvåker InPro 8610i «wort filtration» av «wort water» samt varmevekslere.

InPro 8630i er beregnet for applikasjoner i bryggerier, blant annet overvåking av ølets klarhet og farge etter blanding.

"Med disse sensorene har vi virkelig tatt et langt skritt videre", sier Eric Chan, produktsjef i METTLER TOLEDO. "Høy ytelse, svært lavt vedlikeholdsbehov og toleranse i produksjonsmiljøer – de har alt."

For mer informasjon om InPro 8610i eller InPro 8630i, se www.mt.com/InPro8600i

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' 45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till www.mt.com/pro

Tags:

Multimedia

Multimedia