METTLER TOLEDOS nya turbiditetssensorer – högre prestanda och enklare hantering

InPro 8600i från METTLER TOLEDO är robusta turbiditets- och färgsensorer för bryggerier och mejerier.

METTLER TOLEDO Process Analytics lanserar nu InPro 8600i, som är en serie av turbiditets- och färgsensorer för bryggeri- och mejeriapplikationer.

De nya produkterna finns i två varianter: InPro 8610i (endast turbiditet) för bryggeri- och mejeriprocesser, respektive InPro 8630i (turbiditet och färg) för filtrering, blandning och upphällning av öl.

Funktioner och egenskaper:

  •  Mycket brett mätområde, lämpligt för turbiditetsapplikationer inom öl- och mejeriindustrin 
  •  Avancerad diagnostik för oavbruten övervakning av sensorns skick – funktionen varnar vid potentiella problem, och även då fönsterrengöring behövs 
  •  Tolerans för höga process- och rengöringstemperaturer, utan behov av luftkylning 
  •  Direkt installation med siktglas eller Tuchenhagen Varinline-hus 
  •  Snabb installation, utan konfigurering av transmitter 

För bryggerier är InPro 8610i utformad för att ge förbättrad filtrering och enhetlig vörtkvalitet.

I mejerier kan InPro 8610i användas för att övervaka vasslens klarhet, kondensat av vassle samt värmeväxlare.

InPro 8630i är avsedd för kylningsapplikationer i bryggerier, exempelvis för övervakning av ölets ljushet och färg efter blandning.

”Med de här sensorerna har vi överträffat oss själva”, säger Eric Chan, produktchef på METTLER TOLEDO.

”Hög prestanda, lågt underhållsbehov, robusthet för produktionsmiljöer – allt är på plats.”

För mer information om InPro 8610i eller InPro 8630i, besök www.mt.com/InPro8600i

För frågor, vänligen kontakta:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media