Reduser testingen av metalldetektorer og få fordelene

Report this content

Testing av metalldetektorer er viktig for alle produksjonslinjer for næringsmidler. Imidlertid kan ytelsestestingen av utstyret skape økt press på produksjonslinjene, noe som kan påvirke produktiviteten ved stopp i produksjonen, i tillegg til at det forsvinner produkt under testprosessen.

Heldigvis vil de nyeste forbedringene i våre vertikale Profile-metalldetektorer hjelpe næringsmiddelprodusenter som bruker fritt fall-baserte inspeksjonsprosesser til å takle disse utfordringene. Nye innovasjoner for testing av metalldetektorer inkluderer redusert testmodus (RT) og automatiske testsystemer (ATS), som gir konkrete fordeler som forbedrer utstyrets samlede effektivitet (OEE).

Rutinemessig testing av ytelsesovervåking er en utfordring for næringsmiddelprodusenter

GFSI-baserte matsikkerhetsstandarder og forskrifter for detaljsalg krever hyppige ytelsesovervåkningstester for å kontrollere at produktinspeksjonsutstyret fungerer riktig. Hyppigheten kan variere alt etter bruksområdet og hvor lenge produktet blir værende på stedet før det sendes til bestemmelsesstedet. Utfordringen som brukere av metalldetektorer av throat-type (VFFS) og fritt fall-type støter på, er hvordan metalldetektorene virkelig garanterer en senterlinje (verste fall)-følsomhet for metalldetektorene når de utfører ytelsestester.

Uten en slik garanti kan man som produsent ikke være sikker på at kunden og merkevarene deres beskyttes på en pålitelig måte. I tillegg kan det påvirke produktiviteten og arbeidskraftskostnadene hver gang det utføres testing av metalldetektor. Tester krever ofte stopp i produksjonen i flere minutter, og det kreves ofte at to operatører må utføre testene fysisk. Dess oftere metalldetektorene testes, desto større er innvirkningen på produktivitet og lønnsomhet, og desto større er mengden av produktavfall på grunn av dette.

Hvordan nyvinninger innen metalldeteksjon gjør rutinemessig testing enklere

ATS er designet for å forbedre nøyaktigheten ved testene og redusere tiden det tar å utføre dem; RT-modus reduserer i betydelig grad hyppigheten av metalldetektortesting.

ATS er prisbelønt og godkjent av en større britisk forhandler og tilbyr en rekke fordeler for næringsmiddelprodusenter:

  • Det er en ikke-invasiv metode for testing og er den eneste måten vi mener garanterer senterlinjefølsomhet og sikrer maksimal merkevarebeskyttelse.
  • ATS eliminerer det tilfeldige preget ved Throat-metalldetektortesting ved å foreta en kontrollert og repeterbar prosess.
  • Det fjerner også risikoen for kryssforurensning ettersom testelementene ikke passerer i produktstrømmen.
  • ATS reduserer også tiden det tar å utføre testing fra tre til fire minutter til mindre enn 40 sekunder.
  • I tillegg til å forbedre produktiviteten og produktsikkerheten, reduseres arbeidskraftskostnadene ettersom bare én operatør nå trenger å utføre testingen.
  • Arbeidernes sikkerhet forbedres også på grunn av mindre klatring i stiger og arbeid i høyden.

RT-modusens intelligente programvare sjekker kontinuerlig metalldetektorens ytelse for å sikre at den alltid fungerer i tråd med, eller bedre enn, produsentens spesifikasjoner. RT-modus sikrer at metalldetektoren alltid fungerer som den skal og avgir varsler om statusendringer som kan føre til et fall i ytelsen før metalldetektoren fungerer utenfor spesifikasjonene. Den største fordelen skyldes en betydelig redusert hyppighet i metalldetektortestingen, noe som kan resultere i en økning i OEE på rundt 2 prosent. Én produsent pleide for eksempel å teste annenhver time før de tok i bruk RT-modus. De har nå redusert testingen til hver 12. time. De høster fordelene ved økt produktivitet og arbeidseffektivitet samt redusert produktavfall. Beregn besparelsene dine på nett ved å bruke kalkulatorene for investeringsavkastning.

Pådrivere for endring

Mike Bradley, salgssjef for Mettler-Toledos metalldeteksjonsvirksomhet, uttaler: «Produktkvalitet og produktivitet er to av de viktigste faktorene for våre kunder, sammen med kostnadsreduksjon. Hvis en virksomhet kan redusere kostnadene og øke operatørenes effektivitet slik at de kan utføre mer produksjonsrelaterte funksjoner, snarere enn testfunksjoner, har det en direkte sammenheng med lønnsomheten. Våre nyeste forbedringer som helhet gir kostnadsreduserte og produktive fordeler, samtidig som vi sikrer maksimal produktkvalitet og merkevarebeskyttelse i tråd med hovedfokuset for mange av våre kunder.» 

Mer enn bare produktivitetsfordeler

Våre andre innovasjoner innen metalldeteksjon inkluderer eDrive™ og emulering. eDrive-teknologien øker effekten til metalldetektorens transmisjonsspole, noe som gjør det lettere å påvise betydelig mindre metallkontaminanter.

Utstyrt med eDrive leverer våre nyeste systemer av throat- og fritt fall-typen opptil 20 prosent økt sfærisk følsomhet. Dette betyr betydelig forbedret ikke-sfærisk detektering (kontaminering av trådtypen), og dette muliggjør påvisning av trådlengder som er opptil 50 prosent kortere enn det som tidligere var mulig. Dette forbedrer produktkvaliteten, reduserer risikoen for tilbakekalling av produkter og forbedrer merkevarebeskyttelsen.

Emulering bruker virtuell nettverksberegningsteknologi for at operatørene skal kunne speile menneske-maskin-grensesnittet for en eller flere Profile metalldetektorer på eksterne nettverksenheter, deriblant mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Kvalitetskontrollpersonell kan logge seg på eksternt for å overvåke statusen til metalldeteksjonsprogrammet, se eventuelle innstillingsendringer som er foretatt og gå gjennom statistikk for ytelsesovervåkning uten å måtte befinne seg rett ved metalldetektoren. I sin enkleste form kan det betraktes som en kostnadsgunstig overvåkingsprosess fra «topp til bunn» i anlegget, slik at organisasjonen effektivt kan administrere sine kritiske kontrollpunkter.

Disse nyeste forbedringene – ATS, RT-modus, eDrive og emulering – gir betydelige produktivitetsfordeler, forbedrer produkt- og prosesskvaliteten, øker operatørenes sikkerhet og bidrar til syvende og sist til å hjelpe produsenter med å beskytte omdømmet til sin merkevare. 

Beregn besparelsene dine
 Hvor mye kan du spare ved å optimalisere testingen av metalldetektorer?

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Niels Olesen
'+45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO er en global produsent av presisjonsinstrumenter. Selskapet er verdens største produsent og markedsfører av vekter til bruk i laboratorier, prosessindustrien og til næringsmiddelindustrien.
Innenfor produktinspeksjon er Mettler-Toledo Garvens globalt ledende produsent av sjekkvektløsninger. Mettler-Toledo CI-Vision er ledende innenfor vision-inspeksjon løsninger til næringsmiddel- og legemiddelindustrien. Sammen med Safeline metall - og røntgen deteksjon, samt Pharmacontrol Electronic( PCE ) danner disse produktgruppene vår Produkt inspeksjons ( PI ) avdeling.

Multimedia

Multimedia