RØNTGENSYSTEM SIKTER PÅ MINDRE KONTAMINERINGER I NÆRINGSMIDLER,

Report this content

METTLER TOLEDOs X34 gir forbedret registreringsfølsomhet for feilfri produktinspeksjon. Næringsmiddelprodusenter vil være i stand til å identifisere svært små kontamineringer på en raskere og mer pålitelig måte etter lanseringen av et nytt røntgensystem fra produktinspeksjonsavdelingen til Mettler-Toledo.

X34 røntgeninspeksjonssystemet sørger for registrering av metall, glass, plast med høy tetthet, mineralsteiner og forkalkede beinrester i en rekke pakkede matvarer: hvilket vil eliminere kostbare tilbakekallinger og beskytte merkevarers renommé. Systemet kommer også med avansert programvare som muliggjør automatisert produktoppsett som drastisk reduserer muligheten for menneskelige feil og dermed reduserer antallet falske avvisninger. Dette gir mer effektiv og lønnsom drift samtidig som det gir en utmerket avkastning på investeringen.

«Endringer i forbrukeres forventninger har ført til et unikt utvalg forskjellige mat - og drikkevarer i ulike typer av bokser, glass, flasker, kartonger og plastikk-beholdere,» sier Mike Pipe, produktinspeksjonsspesialist for Mettler-Toledo. «Ettersom matvareproduksjon og pakkemetoder blir mer avanserte har risikoen for kontaminering i form av fremmedlegemer som metall og glass økt. Disse kontamineringene kan føre til kostbare tilbakekallinger av produkter.

«X34 har en kombinasjon av teknologier som gjør produsenter i stand til å registrere små kontamineringer, ved høy gjennomstrømning, som på en pålitelig måte sikrer produktsikkerhet og beskytter merkevarer.»

X34 er et enkeltbanerøntgensystem utformet for inspeksjon av et bredt utvalg av små og middelsstore pakkede produkter. En av systemets nøkkelfunksjoner er en 100 W «Optimum Power»-generator som automatisk maksimaliserer registreringsfølsomheten. Dette understøttes av en avansert 0,4 mm detektor for nøyaktig registrering av svært små kontamineringer. Disse teknologiene sikrer at styrke- og kontrastnivåer optimaliseres for hvert produkt og gir en forbedret registrering. Dette betyr at X34 ikke alltid må kjøre med full 100 W utgang for å oppnå de beste resultatene og sparer dermed energi for sluttbrukeren.

Den avanserte programvaren muliggjør også automatisert produktoppsett uten behov for manuell justering fra operatøren og gir dermed en ekstremt pålitelig produktinspeksjon. «Automatisert produktoppsett eliminerer muligheten for operatørfeil og gjør X34 enklere å bruke,» sier Mike Pipe. «Nye produkter trenger bare å sendes gjennom systemet én gang for at styrken skal optimaliseres og den fullt ut intuitive programvaren krever et minimalt antall gjennomkjøringer for automatisk å stille inn inspeksjonsverktøyene for kontaminering. Dette reduserer behovet for operatørtrening, øker driftstiden for produksjonen og sikrer produktsikkerheten.»

X34 kommer med Mettler-Toledos avanserte ContamPlus inspeksjonsprogramvare som ytterligere forbedrer deteksjonskapasiteten, og hjelper dermed næringsmiddelprodusenter med å oppnå null falske avvisninger (False Rejection Rate/FRR). Dette er viktig for å redusere produktsvinn og sikre produktsikkerhet. Ved å redusere FRR kan produsenter oppnå høyere produksjonsresultater uten å legge til ekstra produksjonslinjer og dermed forbedre produktivitet og profitt. Dermed reduseres de totale eierskapskostnadene og den totale produkteffektiviteten økes.

I tillegg kan X34 utstyres med det avanserte datahåndteringsverktøyet, ProdX, som maksimaliserer produksjonseffektivitet og kvalitetskontroll. ProdX-programvaren kan lagre bilder av fremmedlegemer som kan gjennomgås eksternt, fullt ut støttet av tilkoblingsmuligheter, sporbarhet og samsvar. Systemet har også en svært god kapasitiv berøringsskjerm som tillater brukerne å øke visningsvinkelen av lagrede bilder samtidig som bildekvaliteten opprettholdes.

X34 tilbyr også utmerket inntrengingsbeskyttelse med IP65-klasse som standard og IP69 tilgjengelig med en oppgradering. Kjøling utføres med et klimaanlegg som gjør at X34 kan operere i miljøer med høye omgivelsestemperaturer.

Lanseringen av X34, med optimalisert deteksjonsregistrering og automatiserte oppsett, kompletterer Mettler-Toledos eksisterende produktlinje av vertikale røntgensystemer. Andre systemer omfatter den kompakte, brukervennlige X33 for effektiv registrering av kontamineringer med en lav total eierskapskostnad, samt den svært konfigurerbare inspeksjonsløsningen X36 med avansert integritet og applikasjoner for flere linjer.

«Ettersom mattrender endres over tid er det viktig at produsenter velger produktinspeksjonsutstyr som er egnet for de aktuelle oppgavene,» legger Mike Pipe til. «Med lanseringen av X34 tilbyr Mettler-Toledo næringsmiddelprodusenter førsteklasses, pålitelig kontamineringsregistrering for en rekke ulike applikasjoner.»

Alle røntgengeneratorer fra Mettler-Toledo leveres med en 5 års garanti når en inngår en standard eller utvidet serviceavtale som gir full beskyttelse av maskinens mest viktigste deler.

For mer informasjon om X34 kan du klikke her: http://www.mt.com/xray-packagedproducts 

For mer informasjon om sikring av matvaresikkerhet gjennom forebygging av fysisk kontaminering kan du laste ned det siste dokumentet fra Mettler-Toledo her: www.mt.com/pi-contamination  

For å delta i diskusjonen om å forhindre kontaminering, oppnå overensstemmelse, redusere svinn og forbedre driftseffektiviteten i næringsmiddelindustrien kan du bli med på #MTinsidefood på Twitter eller registrere deg på bloggen vår på http://www.mt-produkt-inspection.com/  

For mer informasjon om Mettler Toledo og produktinspeksjonsavdelingens produkter og tjenester for næringsmiddelindustrien, følg oss på Twitter (@MettlerToledoPI) eller LinkedIn eller besøk www.mt.com/pi og YouTube.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Niels Olesen
'+45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.
Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Tags:

Multimedia

Multimedia