RÖNTGENSYSTEM FÖR FÖRORENINGAR AV MINDRE STORLEK, METTLER TOLEDOs X34-system ger förbättrad identifieringskänslighet för felfria produktinspektioner

Ett nytt röntgensystem från METTLER TOLEDO ger livsmedelstillverkarna tillgång till ett snabbare och mer tillförlitligt sätt att identifiera väldigt små främmande partiklar.

Röntgensystemet X34 gör det möjligt att identifiera föroreningar som metall, glas, högdensitetsplast, mineralstenar och förkalkat ben i en rad förpackade livsmedel, vilket eliminerar kostsamma produktåterkallanden och hjälper till att skydda livsmedelstillverkarens varumärken och anseende. Systemet innehåller avancerad programvara som möjliggör automatiserad produktkonfigurering och därmed kraftigt minskad risk för manuella fel och felaktiga utsorteringar. Resultatet blir effektivare och lönsammare produktion med snabb avkastning på investeringen.

”Förändrade kundförväntningar har gett ett enormt brett utbud av livsmedel och drycker i olika typer av burkar, flaskor, kartonger och plastbehållare”, säger Mike Pipe, produktinspektionsspecialist hos METTLER TOLEDO. ”Livsmedelsproduktion och paketeringsmetoder har blivit alltmer avancerade, vilket har ökat risken för föroreningar i form av exempelvis glas och metall. Kontamineringsincidenter kan orsaka produktåterkallanden som kan vara mycket kostsamma.

”X34-systemet är en kombination av olika tekniker som gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt detektera föroreningar av mindre storlek, även vid höga produktionsflöden. Det innebär bättre produktsäkerhet, vilket skyddar varumärket.”

X34 är utformat för en "singel" linje och inspektion av många olika sorters förpackade produkter av liten till medelstor storlek. En av de viktigaste funktionerna är en 100-watts ”Optimum Power”-generator, som maximerar detekteringskänsligheten automatiskt. Funktionen kompletteras av en avancerad 0,4 mm detektor för exakt identifiering av mycket små föroreningar. Med de två komponenterna i kombination optimeras effekten och kontrastnivån för varje produkt, vilket förbättrar detekteringsförmågan. Tekniken innebär dessutom att X34-systemet inte måste arbeta med konstant full effekt, vilket bidrar till energibesparingar.

Avancerad programvara gör det möjligt att använda automatiserad produktinställning utan manuella moment. Resultatet är extremt tillförlitlig produktinspektion. ”Automatiserad produktinställning eliminerar risken för manuella fel och gör det lättare att använda X34”, säger Mike Pipe. ”Nya produkter behöver bara gå igenom systemet en gång så optimeras effekten, och endast ett fåtal passeringar krävs för att den intuitiva programvaran ska kunna justera inspektionsverktygen automatiskt. Behovet av operatörsutbildning minskar, samtidigt som drifttiden och produktsäkerheten ökar.”

X34 innefattar ContamPlus, en avancerad inspektionsprogramvara som ytterligare förbättrar detekteringskapaciteten och hjälper livsmedelstillverkaren att uppnå noll felaktiga utsorteringar (FRR, False Reject Rate). Det är ett mycket bra sätt att minska svinnet och uppnå hög produktsäkerhet. Färre felaktiga utsorteringar gör det möjligt att öka produktionsflödet utan att lägga till fler linjer, för att uppnå maximal produktivitet och lönsamhet. Detta leder till förbättrad utrustningseffektivitet och lägre total ägandekostnad.

X34 kan även utrustas med ProdX – ett avancerat datahanteringsverktyg som ger ökad effektivitet och säker produktkontroll. ProdX kan lagra bilder av främmande komponenter. Bilderna kan sedan granskas via fjärrfunktioner, med fullt stöd för anslutbarhet, spårbarhet och överensstämmelse. Systemet har en effektiv pekskärm, där användaren kan öka de lagrade bildernas betraktningsvinkel utan att bildens kvalitet försämras.

X34 erbjuder utmärkt kapslingsklass, med IP65-skydd som standard och möjlighet att välja IP69 genom uppgradering. X34 kyls med hjälp av luftkonditionering, vilket gör att systemet kan användas även i miljöer med hög temperatur.

X34-systemet, med optimerad detektering och automatiserad konfigurering, är ett tillskott till METTLER TOLEDOs befintliga portfölj av system för vertikal röntgendetektering. Där finns även det kompakta och lättanvända X33-systemet för effektiv kontamineringsdetektering till låg total ägandekostnad, samt den extremt konfigurerbara och avancerade X36-lösningen för applikationer med flera linjer.

”När mat-trenderna förändras är det viktigt att livsmedelstillverkarna väljer inspektionsutrustning som passar för den aktuella uppgiften”, säger Mike Pipe. ”Med X34 erbjuder METTLER TOLEDO avancerad, tillförlitlig föroreningsdetektering med många olika användningsområden.”

Alla röntgengeneratorer från METTLER TOLEDO omfattas av 5 års garanti vid köp av ett standardserviceavtal eller utökat serviceavtal, vilket skyddar den dyraste delen av maskinen.

För mer information om X34-systemet, klicka här: http://www.mt.com/xray-packagedproducts 

Mer information om att uppnå livsmedelssäkerhet genom att förhindra fysisk kontaminering finns i METTLER TOLEDOs senaste whitepaper, som kan laddas ner här: www.mt.com/pi-contamination

Vill du följa diskussionen om att förhindra föroreningar, säkra överensstämmelse, minska svinnet och förbättra driftseffektiviteten inom industrin för livsmedelsproduktion, kan du följa oss på #MTinsidefood på Twitter eller registrera dig för vår blogg på adressen http://www.mt-product-inspection.com/

Vill du få mer information om METTLER TOLEDOs produkter och tjänster för livsmedelsindustrin, kan du följa oss på Twitter (@MettlerToledoPI) eller LinkedIn, eller besöka oss på www.mt.com/pi och YouTube.

För frågor, vänligen kontakta:

Niels Olesen
'+45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.

Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media