Unøyaktige konsentrasjoner er en saga blott

Report this content

Manuell prøvebehandling ved bruk av kolber kan skape feil i laboratorieprosessene, noe som fører til resultater utenfor spesifikasjonene. En ny artikkel fra METTLER TOLEDO ser nærmere på 10 gode grunner til å unngå feilaktige manuelle arbeidsrutiner og oppnå større nøyaktighet og effektivitet ved rutinemessig prøvepreparering.

METTLER TOLEDOs nye gratis nedlastning av «10 grunner til å si farvel til unøyaktige konsentrasjoner» beskriver et alternativ til subjektive volumetriske arbeidsrutiner ved gravimetrisk prøvepreparering. Denne innovative metoden gjør det mulig å oppnå en nøyaktig bearbeidet løsning på kort tid med færre ressurser samt betydelige kostnadsbesparelser og produktivitetsforbedringer.

Tilbered bare det du trenger

Listen over fordelene er lang. Det innbefatter å kunne fremstille nøyaktig den mengde oppløsning som trengs, istedenfor å være begrenset av ulike kolbevolumer. Dette bidrar til å spare på ofte kostbare materialer noe som reduserer kostnadene for unødvendig materialforbruk. I tillegg gir dette muligheten til å tilsette væske basert på objektiv vekt av et dosert faststoffs nøyaktige konsentrasjoner hver gang. Brukeren trenger mindre tid og energi til å måle opp faststoff for å innfri toleransegrenser, og dette øker ergonomien i prosessen.Automatisert dosering eliminerer subjektivitet og variasjon.

Konverter vekten på en enkel måte

"10 grunner" beskriver også hvor enkelt det er å konvertere ulike vektmodeller til gravimetrisk prøvepreparering. Forbedringene i datainnsamling, merking og sporbarhet som denne metoden gir, gjør det til et virkelig bærekraftig og kostnadseffektivt alternativ til subjektiv kolbeavlesning.

En akseptert metode

Heldigvis er denne innovative metoden allment akseptert og beskrevet i United States Pharmacopeia Chapter < 1251 >. For mer informasjon om gravimetrisk prøvepreparering og fordelene, last ned artikkelen her.

Feil ved volumetrisk prøvepreparing kan føre til resultater utenfor spesifikasjonene.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO er en ledende, global produsent av presisjonsinstrumenter. Bedriften er verdens største produsent og markedsfører av veieinstrumenter til bruk i laboratorier, industri og matvareproduksjon. Bedriften er også blant lederne på markedet for flere relaterte analyseinstrumenter og automatiserte kjemisystemer som brukes til forskning og utvikling av legemidler og kjemiske sammensetninger. I tillegg er bedriften verdens største produsent og markedsfører av metalldeteksjonssystemer som brukes til produksjon og emballasje. Ytterligere informasjon om METTLER TOLEDO finnes på www.mt.com

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker