Inga fler felaktiga koncentrationer

Manuell provbearbetning med flaskor kan medföra fel i laboratorieprocesser som leder till resultat med felaktiga specifikationer. I en ny artikel från METTLER TOLEDO utforskas tio argument för att upphöra med felbenägna, manuella arbetsflöden och skapa större noggrannhet och effektivitet vid rutinmässig provberedning.

Skapa bara vad du behöver

Listan med fördelar är övertygande. En av dem är att du kan framställa exakt den mängd lösning som krävs, i stället för att låta dig begränsas av små flaskvolymer. Det här hjälper dig att spara på ofta kostsamma material och minska kostnaderna för avfallshantering. Vidare innebär möjligheten att tillsätta vätska baserat på den objektiva vikten hos ett doserat ämne att exakta koncentrationer kan uppnås varje gång. Operatörerna kan ägna mindre tid åt att samla upp ämnen för att mäta toleranser, vilket ger bättre processergonomi. Automatiserad dosering eliminerar subjektivitet och variationer.

Konvertera vågen enkelt

I ”10 Reasons” beskrivs även hur enkelt olika vågmodeller kan konverteras för att stödja gravimetrisk provberedning. Förbättringarna i fråga om datainsamling, märkning och spårbarhet som metoden möjliggör innebär ett fullt genomförbart och kostnadseffektivt alternativ till subjektiv flaskavläsning.

En accepterad metod

Lyckligtvis är den här innovativa metoden brett accepterad och har beskrivits i United States Pharmacopeia, kapitel < 1251 >. Vill du ha mer information om gravimetrisk provberedning och dess förknippade fördelar kan du hämta artikeln här.

Fel vid volymetrisk provberedning kan leda till resultat med felaktiga specifikationer.

För frågor, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Edfors
46 8 702 50 42
carl-henrik.edfors@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom tillverkning av flera relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för automatiserad kemi, som används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. Dessutom är företaget världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för användning inom produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på www.mt.com

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media