Annenhver norsk bilist kjører med farlig lavt dekktrykk

En av to bilister på norske veier kan kjøre med så lavt dekktrykk at det øker risikoen for vannplaning. Det melder Michelin, som i løpet av august og september i år har gjennomført kontroller av lufttrykk på personbiler over hele Norden.

Tallene tyder på at mange av Norges rundt 2,2 millioner registrerte kjøretøy kjører med farlig lavt lufttrykk i minst ett hjul: i de norske kontrollene hadde 52,4 prosent farlig lavt lufttrykk. Michelin definerer alle biler som kjører med lufttrykk som er 0,5 bar eller mer under det anbefalte som ”farlig lavt lufttrykk”.

I Sverige kjører om lag 30 prosent med farlig lavt lufttrykk. Finnene er flinkest: i Finland kjører bare rundt 16 prosent med farlig lavt dekktrykk. Dobbelt så mange finske bilister som norske kjører med korrekt lufttrykk i dekkene.

– Ved 0,5 bar under det anbefalte dekktrykket endres bilens kjøreegenskaper, og risikoen for vannplaning starter allerede ved 70 km/t i stedet for 90, sier miljø- og trafikksikkerhetsansvarlig Lennart Lomaeus i Michelin Nordic. For lavt lufttrykk i dekket er også den vanligste bakenforliggende årsaken til punkteringer.

Lufttrykket har også stor betydning for dekkets slitasjeegenskaper og dermed biløkonomien. Et lufttrykk som er 0,5 bar for lavt reduserer dekkets levetid med 25 prosent. For lavt lufttrykk i dekkene øker også bilens forbruk: En tommelfingerregel er at 1 bar for lavt lufttrykk gir ca seks prosent økt drivstofforbruk, og dermed også økte karbonutslipp og større miljøbelastning.

– Mange bilister vet ikke at de er miljøsinker. Det er overraskende at så få bilister vet hvor viktig dekktrykket er både for miljøutslipp og egen økonomi, sier Lennart Lomaeus.

Mønsterdybde og vinterdekk
Nytt i årets lufttrykkskampanje er at Michelin også har kontrollert mønsterdybden på bilene og hvor mange biler som fortsatt kjørte med vinterdekkene på.

I Norge kjørte 5,7 prosent av bilene med dekk med lavere mønsterdybde enn 3mm, det er noe bedre enn gjennomsnittet for Norden. I Sverige kjørte til sammenligning hele 9,5 prosent av bilene dekk med mønsterdybde under 3 mm.

– Som bilist er det lett å la sparsommeligheten bedra fornuften, Lennart Lomaeus. På papiret kan det se billig ut å kjøre på samme dekk året rundt. Men ved å kjøre med vinterdekk om vinteren og sommerdekk om sommeren får forbrukeren både best sikkerhet og maksimalt antall mil ut av dekkene. Vinterdekkene er konstruert for lave låga temperaturer og blir derfor myke i sommervarmen, noe som fører til at de slites raskere og får en lengre bremsestrekning.

7,4 prosent av norske bilister i undersøkelsen kjørte fortsatt i september med vinterdekk på bilen, det er bedre enn både Sverige og Danmark. men langt etter Finland hvor nesten alle bilister hadde sommerdekkene på plass. I Sverige hadde 8,8 prosent av de testede bilene fortsatt vinterdekkene på.

Vinterdekkenes myke gummiblanding slites rask på varme sommerdager, noe som innebærer dyrere totale dekkostnader for bilistene. Tester viser også at piggfrie vinterdekk får betydelig dårligere egenskaper på så vel tørre som våte sommerveier enn et sommerdekk, og det gjelder både nye og slitte dekk. Kjøre man med vinterdekk om sommeren blir bremsestrekningene lenger, veigrepet dårligere og dermed øker ulykkesrisikoen i trafikken.

Fem dekktips fra Michelin:

  • Tilpass kjøring og hastighet etter underlag, dine egne kjøreferdigheter og dekkenes tilstand.
  • Kontroller at hjulene sitter godt fast etter dekkskiftet, og ettertrekk gjerne hjulmutrene etter 10-20 mil
  • Kontroller og tilpass lufttrykket etter antall passasjerer og last
  • Plasser de beste dekkene bak (de med størst mønsterdybde)
  • Kontroller dekkenes mønsterdybde. Loven krever minst 1,6 millimeter for sommerdekk

Michelins informasjonskampanje ”Fyll opp med luft” har til hensikt å informere om konsekvensene av å kjøre med feil lufttrykk i dekkene. Kontrollene utføres gratis av Michelins tekniske eksperter. Bilistene får lufttrykket i dekkene sine kontrollert og eventuelt korrigert, samt informasjon om hvorfor det er viktig å kontrollere dekkene sine.

Miljø- og trafikksikkerhetsansvarlig Michelin Nordic: Lennart Lomaeus
Telefon: +46 (0)70 768 86 65, E-post:
lennart.lomaeus@se.michelin.com

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy, f.eks. biler, sykler, bulldosere, fly, jordbruksmaskiner, lastebiler, motorsykler og den amerikanske romfergen. Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har virksomhet i over 170 land med 115 000 ansatte (hvorav ca. 300 i Norden) og driver 72 produksjonsanlegg i 19 land i fem kontinenter. Forskning og utvikling skjer i teknikkanleggene i Europa, USA og Japan. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.michelin.com eller www.michelin.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Ved 0,5 bar under det anbefalte dekktrykket endres bilens kjøreegenskaper, og risikoen for vannplaning starter allerede ved 70 km/t i stedet for 90
miljø- og trafikksikkerhetsansvarlig Lennart Lomaeus i Michelin Nordic