Dårlig kunnskap om dekk hos norske bilister

Skal de beste dekkene foran eller bak på bilen? Bare 5 prosent av norske bilister vet at de beste dekkene alltid skal monteres bak, i følge en undersøkelse utført på vegne av dekkfabrikanten Michelin om skandinaviske bilføreres kunnskap om dekk*. Bare en av ti bileiere sjekker at lufttrykket i dekkene er som bilfabrikanten anbefaler, og fire av ti bilister vet ikke hva minste lovlige mønsterdybde er for sommerdekk.

– I disse dager har mange bilister lagt om til sommerdekk. Da er det ekstra viktig å sjekke lufttrykket, sier informasjonssjef Carl Stenson i Michelin. – Lufttrykket har stor betydning for bilens bremse- og styreegenskaper. Å kjøre med for lavt lufttrykk er også den vanligste årsaken til punktering. Sjekk av lufttrykket hver måned er en gratis forsikring for trafikksikkerheten, samtidig som det bidrar til at dekkene ruller lett og lenge.

Beste dekk skal bak!
Norske bilisters har lav kunnskap om dekkenes betydning for bilens kjøreegenskaper, og med til dels store misforståelser. I en ny undersøkelse utført på vegne av Michelin visste bare 5 prosent av de norske deltakerne at dekkene med størst mønsterdybde skal monteres bak på bilen, uansett for-, bak- eller firehjulstrekk. En av to bilister i undersøkelsen vil sette de beste dekkene på drivhjulene uansett for-, bak- eller firehjulstrekk, og 23 prosent vil sette beste dekk foran. Blant undersøkelsens svenske deltakere vet hele 32 prosent eller 1 av 3 at beste dekk skal sitte bak på bilen.

– Har du dårligste dekk foran, vil du som bilfører ofte merke når hjulene er i ferd med å miste grepet, og du kan senke hastigheten og parere risikomomentet, sier Carl Stenson i Michelin. – Med de beste dekkene foran merkes advarselen senere, og veigrepet for bilens bakende kan allerede være tapt. Det er ekstremt vanskelig å rette opp sladden når den oppstår!

Bare annenhver bilist svarte riktig på spørsmål om minste tillatte mønsterdybde for sommerdekk, som i Norge er 1,6 mm. For vinterdekk er minste lovlige mønsterdybde 3 mm.

Sjekker sjelden lufttrykk
Svært få bileiere kontrollerer lufttrykket i dekkene så ofte som de burde: Bare en av ti svarer at de kontrollerer lufttrykket minst en gang i måneden, som er dekkbransjen og Michelins anbefaling.

91 prosent av de spurte sjekker lufttrykket i forbindelse med dekkskift, eller det stoler på at verkstedet gjør det. Med reservehjulet er det dårligere stelt: Annenhver bilist i undersøkelsen sjekker ikke lufttrykket i reservehjulet når de skifter dekk.

* Undersøkelsen er gjennomført av PFM Research på oppdrag av Michelin. 1000 personer i henholdsvis Norge, Sverige, Danmark og Finland svarte på spørsmål om dekk og dekkskift.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Informasjonssjef Michelin Nordic: Carl Stenson
Mobil: +46 (0)70 268 41 46, E-mail: carl.stenson@se.michelin.com

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta Wrangle
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy, f.eks. biler, sykler, bulldosere, fly, jordbruksmaskiner, lastebiler, motorsykler og den amerikanske romfergen. Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har virksomhet i over 170 land med 109 000 ansatte (hvorav ca. 300 i Norden) og driver 72 produksjonsanlegg i 19 land i fem kontinenter. Forskning og utvikling skjer i teknikkanleggene i Europa, USA og Japan. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.michelin.com eller www.michelin.no

Tags:

Om oss

Michelin er et ledende dekkselskap som er dedikert til å forbedre transport av varer og mennesker gjennom produksjon, distribusjon og markedsføring av dekk til alle typer kjøretøy. Michelin tilbyr også innovative forretningsløsninger, digitale reisetjenester og publiserer reise-, hotell- og restaurantguider og kart. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike og er representert i 170 land, har 114 000 ansatte og 70 produksjonsanlegg i 17 land. Selskapets Teknologisenter for forskning og utvikling har virksomhet i Europa, Nordamerika og Asia. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker