Halvparten av norske bilister støtter nye piggdekkgebyr og sommerdekkpåbud

Norske vinterbilister er mer miljøvennlige enn noen gang. 1,4 millioner norske biler kjører nå på piggfrie dekk, ifølge Michelins årlige SIFO-undersøkelse om norske bilisters dekkvalg. 45 prosent av norske bilister mener piggdekkgebyr bør innføres i flere norske byer enn i dag, og 52 prosent av norske bilister støtter sommerdekkpåbud om sommeren.

– Forskjellen mellom sommer- og vinterdekk kan bety forskjellen mellom liv og død, sier Marcus Karlsson, miljø- og trafikksikkerhetsansvarlig i Michelin i Norden. – Undersøkelser det svenske vei- og transportinstituttet VTI har gjort viser at bremselengden for nordiske vinterdekk er 15-20 prosent lenger på tørt respektiv vått sommerføre i forhold til sommerdekk og ved sommertemperaturer.

52 prosent av de spurte bilistene mener Norge bør innføre en «sommerdekklov» for å øke bruken av sommerdekk i sommersesongen, på samme måte som vi har et pålegg om å bruke vinterdekk på vinterføre. Kvinnelige bilister i alderen 18-29 er aller mest positive: her støtter hele 70 prosent et sommerdekkpåbud.

I dag har bare Oslo og Bergen piggdekkgebyr, men 45 prosent mener det også bør gjelde andre norske byer, og holdningen er relativt jevn mellom aldre og kjønn. 46 prosent er fortsatt imot gebyret, og mest imot er mannlige bilister mellom 18 og 29 år, hvor 60 prosent ikke ønsker gebyr; 14 prosent mer enn kvinnelige bilister i samme aldersgruppe.

Michelins undersøkelse viser også at piggfritt heller er regelen enn unntaket når norske bilister skal velge vinterdekk. 56 prosent av bilistene velger i dag piggfrie dekk om vinteren, mens andelen som bruker piggdekk er 39 prosent. 57 prosent av de spurte bilistene ser ikke helårsdekk som noe alternativ.

Med rundt 2,5 millioner registrerte biler i Norge betyr det at 1,4 millioner nå kjører piggfritt om vinteren.

Om undersøkelsen
Sifo-undersøkelsen er utført på vegne av Michelin i periode 18-28 august 2015. 1300 norske bilister har deltatt i undersøkelsen.

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelin har, som det ledende dekkselskapet, forpliktet seg til bærekraftig forbedring av mobilitet for mennesker og varer ved å produsere, distribuere og markedsføre dekk for alle typer framkomstmidler. Michelin tilbyr også innovative bedriftstjenester, digitale mobilitetstjenester og publiserer reiseguider, hotel- og restaurantguider, kart og veiatlas. Michelin har hovedkvarter i Clermont-Ferrand i Frankrike og avdelinger i 170 land, har 112 300 ansatte og 68 fabrikker i 17 land. Gruppens teknologisenter for forskning og utvikling har avdelinger i Europa, Nord-Amerika og Asia. (www.michelin.com og www.michelin.no)

Tags:

Om oss

Michelin er et ledende dekkselskap som er dedikert til å forbedre transport av varer og mennesker gjennom produksjon, distribusjon og markedsføring av dekk til alle typer kjøretøy. Michelin tilbyr også innovative forretningsløsninger, digitale reisetjenester og publiserer reise-, hotell- og restaurantguider og kart. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike og er representert i 170 land, har 114 000 ansatte og 70 produksjonsanlegg i 17 land. Selskapets Teknologisenter for forskning og utvikling har virksomhet i Europa, Nordamerika og Asia. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Forskjellen mellom sommer- og vinterdekk kan bety forskjellen mellom liv og død. Undersøkelser det svenske vei- og transportinstituttet VTI har gjort viser at bremselengden for nordiske vinterdekk er 15-20 prosent lenger på tørt respektiv vått sommerføre i forhold til sommerdekk og ved sommertemperaturer.
Marcus Karlsson, miljø- og trafikksikkerhetsansvarlig i Michelin i Norden