Ikke kjør på slitte sommerdekk i høstregnet

Etter en rekordfin sommer er høsten her med mørk og regnvåt veibane. Nå øker ulykkesrisikoen dersom du ikke kjører med riktige dekk og tilstrekkelig mønsterdybde.

– Mange er flinke til å sjekke dekkene før de legger ut på lengre bilferier, men det er minst like viktig å være forsiktig på de mange hverdagsreisene til og fra jobb og hjem, sier salgssjef Frode Abrahamsen i Michelin Norge.

– De fleste ulykkene skjer innenfor tettbygd område, fordi konsentrasjonen av biler og andre trafikanter er høyest der.

Norske bilister best på våt vei
Noen mener fortsatt at vinterdekk er bedre enn sommerdekk på våt høstvei, men norske bilister har prioriteringene i orden. I en undersøkelse utført for Michelin nylig blant 1000 bilister i Norge og Sverige foretrakk bare 7,8 prosent av norske bilførere vinterdekk i regnvær, mot nesten dobbelt så mange eller ca 13 prosent av svenske billister, som tror det er sikrere med vinterdekk i regnvær.

I virkeligheten beskytter sommerdekk langt bedre mot vannplaning, det har altså norske bilister flest fått med seg.

Den beste måte å redusere risikoen for vannplaning og samtidig redusere bremsestrekningen er å sørge for en mønsterdybde på minst 3 mm på sommerdekkene. Likevel viser tidligere undersøkelser at så mange som hvert tredje personbilist kjører på dekk med 3 mm eller mindre mønsterdybde.

Minste lovlige mønsterdybde for sommerdekkene er 1,6 mm.

Har ferien gjort dekk og dekktrykk farlige?
– Mange kjører nå med slitte dekk uten å vite det, etter en varm sommer med mye lang og rask kjøring, sier Frode Abrahamsen. – Etter ferien anbefaler vi alle bilister å kontrollere mønsterdybden regelmessig på alle fire hjul.

– Bremsestrekningen er en viktig faktor i hverdagstrafikken. Med for lav mønsterdybde utsetter man seg for unødig fare nå som veiene fylles av stressete bilister og syklister som pendler.

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy, f.eks. biler, sykler, bulldosere, fly, jordbruksmaskiner, lastebiler, motorsykler og den amerikanske romfergen. Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har virksomhet i over 170 land med 113 400 ansatte (hvorav ca. 300 i Norden). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.michelin.com eller www.michelin.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Mange er flinke til å sjekke dekkene før de legger ut på lengre bilferier, men det er minst like viktig å være forsiktig på de mange hverdagsreisene til og fra jobb og hjem
salgssjef Frode Abrahamsen i Michelin Norge